Temos

Atnaujinta 2019-12-20

Kumpikų (buv. Knėžų) k. (koordinatės: 337727, 6216539 (LKS), 56.055305, 21.394585 (WGS) 1989 m. pastatytas monumentalus kryžius šioje vietoje buvusiai Kontrimų sodybai atminti.

Priešais kryžių plytėjusiame 29 ha ūkyje stovėjo ūkininkų Jono ir Barboros Kontrimų sodyba. Joje užaugo Kretingos apskrities partizanų Kardo rinktinės įkūrėjas ir vadas Kazimieras Kontrimas, partizanai Antanas, Pranas ir Adolfas Kontrimai, tremtiniai Jonas ir Augustas Kontrimai, Stanislava ir Eleonora Kontrimaitės. Šeimininkus 1948 m. ištrėmus į Tomsko srities Krivošeino rajoną, sodyba buvo nugriauta, sulyginta su žeme ir paversta dirbamu kolūkio lauku. Išliko tik prie Vaineikių–Grūšlaukės kelio stovėjęs kryžius.

Pastatytas Prano Kontrimo rūpesčiu vietoje senojo, Antano Kontrimo 1947 m. statyto, kryžiaus. Monumentalus, medinis, su memorialiniu įrašu: „A.†A. Viešpatie, mes taip mylėjome Lietuvą. 1947. 1989“.

2018 metais greta kryžiaus pastatytas tipinis atminimo ženklas.

Parengė Rita Vaitkienė, 2018

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 213-214. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. 33. Monumentalus kryžius ir tipinis atminimo ženklas. Iš Kretingos rajono turizmo informacijos centras [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono turizmo informacija, [b. d.]. Atnaujinta 2016 m. spalio 4 d. [žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://kretingosturizmas.info/lt/lankytinos-vietos/partizanu-atminimo-vietos/406-33-monumentalus-kryzius>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai