Temos

Atnaujinta 2020-08-24

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios dešinėje pusėje, ant kolonos, esančios prie Šv. Antano altoriaus restauratoriai paliko atidengtą freską – užrašą: „SIGNASTI DNE / FRANCISCUM SI[…]S RE[…]“. Tai lotyniško teksto „Signasti Domine servum tuum Franciscum signum redemtionim“ (Paženklinai, Viešpatie, savo tarną Pranciškų išganymo ženklais) likučiai, liudijantys, kad šia bažnyčia visuomet rūpinosi broliai pranciškonai.

Manoma, kad šis užrašas byloja ir apie šv. Pranciškaus stigmų gavimo paveikslo buvimo vietą Šv. Antano altoriaus viršutiniame tarpsnyje.

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GEDVILAITĖ, Rasa. Paveikslas atkūrė istoriją. Švyturys, 2015, gegužės 30, p. 5.
  2. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. birželio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9bc32a82-4390-4245-b8f5-a410413be07c>.
  3. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Šventasis Antanas susigrąžino paveikslą. Pajūrio naujienos, 2015, gegužės 29, p. 1, 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai