Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Mikoliškių Šv. Juozapo parapija

Nuo 1911 m. Mikoliškių bažnyčia buvo Gargždų parapijos filija. 1926 m. įkurta parapija, priklausė Rietavo dekanatui. Po Antrojo pasaulinio karo Mikoliškių bažnyčia vėl tapo Gargždų parapijos filija, nuolatinio kunigo neturėjo. Aptarnavo Gargždų klebonas. 1983–1989 m. parapiją aptarnavo disidentinio judėjimo dalyvis Gargždų bažnyčios vikaras Antanas Šeškevičius SJ.

Parapija yra veikianti, turi ~530 tikinčiųjų, veikia bažnytinis choras. Nuolatinio kunigo nėra, aptarnauja Gargždų parapijos kunigai. Nuo 2006 m. aptarnauja kun. Jonas Kusas. Mikoliškių šv. Juozapo parapija priklauso Palangos dekanatui.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla. Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 339.
  2. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]. [Telšiai]: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
  3. PAULAUSKAS, Jonas. Telšių vyskupija, Palangos dekanatas. Mikoliškių šv. Juozapo bažnyčia[rankraštis]. Mikoliškiai, [2007]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  4. Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje. Iš Katalikai.lt [interaktyvus]. [Kaunas]: Katalikų interneto tarnyba, 1998–2002, 2003–2005, 2006 [žiūrėta 2012 m. vasario 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://katalikai.lt/index.php?id=10&nid=549>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai