Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Jaunųjų kūrėjų klubas „Strėlė“

Jaunųjų kūrėjų klubas „Strėlė“ yra savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti kuriančius 5–12 klasių Jurgio Pabrėžos gimnazijos moksleivius ir pedagogus.

Jaunųjų kūrėjų klubo tikslai ir uždaviniai:

 • burti Jurgio Pabrėžos gimnazijos kuriančius moksleivius ir pedagogus, suteikti galimybę jiems labiau išreikšti save;
 • skleisti savo kūrybines idėjas, skatinti ir kitų gimnazijos moksleivių kūrybinę veiklą;
 • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokymo įstaigų panašaus pobūdžio organizacijomis arba pavieniais asmenimis, menininkais;
 • leisti klubo narių kūrybos leidinį; rengti susitikimus su žymiais meno žmonėmis;
 • organizuoti parodas, teminius vakarus, kūrybines stovyklas, išvykas į įvairius kultūros renginius;
 • kaupti ir viešinti jaunųjų kūrėjų autorinius darbus internetu svetainėje http://www.strele.w3.lt;
 • domėtis meno naujovėmis, dalintis informacija ir įspūdžiais, skatinti vieniems kitus tobulėti;
 • rengti projektus, aktyviai dalyvauti įvairiose jaunimo programose;
 • siekti, kad klubas taptų Kretingos jaunimo saviraiškos centru.

Moto: „Meno pasaulis dar nesukurtas, tik pilkas akmuo duotas žmogaus rankoms“, „Išlaisvink savyje menininką“.

Organizacija leido kūrybos rinktinę „Almanachas“, kaupia jaunųjų kūrėjų autorinius darbus ir skelbia interneto svetainėje, organizuoja parodas, teminius vakarus, kūrybines stovyklas, išvykas į įvairius kultūros renginius. Tradiciniai renginiai yra Pastauninko meno festivalis, pasakų naktis, „Tylieji pasisėdėjimai“ – pokalbiai apie kultūrą.

Į jaunųjų kūrėjų klubą „Strėlė“ priimami visi norintys, pateikę originalų kūrybinį sumanymą arba dalyvavę ne mažiau kaip trijuose klubo renginiuose. Klubo nariu tampama sumokėjus stojamąjį nario mokestį ir gavus klubo nario pažymėjimą.

Jauniųjų kūrėjų klubas išleido kelias savo kūrybos knygas – „Gyvenu su pasaka” (2008), „Žvilgtelėjimai” (2009). Knygas leido Klaipėdos spaustuvė „Druka“, sudarytoja – Daina Balčienė.

2010 m. „Strėlė“ persikėlė į Vilnių.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2010 m. sausio 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
 2. Apie mus. Iš Jaunųjų kūrėjų klubas „Strėlė“ [interaktyvus]. Kretinga: [b. l.], 2006 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.strele.w3.lt>.
 3. Kretingos rajono savivaldybės administracija. Kretingos rajono jaunimas. Informacinis leidinys, 2008, p. 32.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai