Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“, įsteigta 2000 m. gegužės 18 d., yra savarankiška, nesiekianti pelno, nepolitinė, Kretingos jaunimo NVO veiklą koordinuojanti organizacija.

Misija: tapti viena iš svarbiausių organizacijų Kretingos rajone, galinčia atstovauti jaunimo interesams; plėtoti Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklą, teikti informaciją, konsultuoti, rengti mokymus.

Pagrindiniai asociacijos tikslai:

 • didinti jaunimo ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą,
 • didinti jaunimo aktyvumą,
 • kurti palankią aplinką jaunimui,
 • atstovauti jaunimo organizacijų ir jaunimo interesus.

2000 m. Kretingos rajone, daugėjant jaunimo organizacijų, buvo nuspręsta įkurti asociaciją, kuri vienytų visas rajone veikiančias nevyriausybines jaunimo organizacijas.

2011 m. išrinkus naują Asociacijos prezidentą, „Apskritas stalas“ ėmė aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kartu su kitomis jaunimo organizacijomis prisidėjo organizuojant renginius Kretingos mieste. 2010 m. suorganizuota Tarptautinė jaunimo diena (rugpjūčio 12 d.), savanoriauta Jaunimo informacinėse mugėse, organizuoti mokymai jaunimui apie motyvaciją ir tikslų siekimą. Didžiulio susidomėjimo sulaukė 2016 m. sausio mėn. surengta čiuožykla ant Kretingos vienuolyno tvenkinio. 2016 m. vasario mėn. „Apskritojo stalo“ atstovai dalyvavo tarptautiniame projekte „Naujieji Europos piliečiai“, vykusiame Ispanijoje.

2016 m. Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ įsikūrė naujose patalpose – J. K. Chodkevičiaus g. 10., 417 kabinete.

„Apskritas stalas“ oficialiai vienija 9 jaunimo NVO, tačiau neoficialaus dalyvio statusą turi ir daugiau jaunimo organizacijų. Dėl jaunimo aktyvumo dažnai keičiasi ne tik organizacijų sudėtis, bet ir jų dalyvavimas visuomeniniame gyvenime. „Apskrito stalo“ vadovybę sudaro prezidentas ir 7 valdybos nariai, kurie išrinkti iš tikrųjų asociacijos narių. Norint patekti į „Apskrito stalo“ sudėtį, būtina sąlyga – būti kažkurios Kretingos rajone veikiančios jaunimo organizacijos nariu.

„Apskritas stalas“ aktyviai dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos veikloje prie savivaldybės, kartu dalyvauja sprendžiant šiuolaikiniam jaunimui iškylančias problemas, užimtumo galimybes.

 Jolanta Klietkutė, Jurgita Bružienė, 2016 m.

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
 2. JOMANTAITĖ, Diana. „Apskritasis stalas“: idėjoms ir tikslams reikalingas bendradarbiavimas. Švyturys, 2016, vasario 13 d., p. 7.
 3. JOMANTAITĖ, Diana. Iš Ispanijos grįžo su naujomis idėjomis. Švyturys, 2016, kovo 2 d., p. 7.
 4. JOMANTAITĖ, Diana. Šviežios idėjos – naujose patalpose. Švyturys, 2016, balandžio 13 d., p. 6.
 5. PETKUTĖ, Viktorija. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2012 m. sausio 15 d. [žiūrėta 2012 m. sausio 16 d.]. Asmeninis pranešimas.
 6. VAŠKYTĖ, Viktorija. Jaunimas Kretingą garsins tarptautiniame projekte. Pajūrio naujienos, 2016, sausio 29 d., p. 5.
 7. VAŠKYTĖ, Viktorija. Jaunimas sukosi ant ledo. Pajūrio naujienos, 2016, sausio 12 d., p. 20.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai