Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

1634 m. vyskupas Jurgis Tiškevičius Kartenos bažnyčiai paskyrė gan plačią parapiją, kuri ribojosi su Kretingos, Mosėdžio, Platelių ir Gargždų parapijomis.

1899 m. Žemaičių vyskupijos aprašyme sakoma, kad Kartenos parapija plati, joje gyvena per 6000 katalikų. Materialinė parapijos padėtis labai gera, tačiau krikščionybės pažinimas menkas.

1909–1914 m. Kartenos parapijoje veikė lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius.

Kartenos bažnyčioje tarnavę kunigai: Izidorius Beresnevičius (kuris 1875 m. pastatė po gaisro naują bažnyčią), 1984 m. birželio 29 d. mirė ilgametis klebonas kun. Jonas Jasinevičius, 1985 m. balandžio 26 d. mirė klebonas kun. Pranas Ružė, nuo 1985 m. gegužės 14 d. klebonu buvo kunigas Petras Merliūnas, 1994 m. gegužės 29 d. – kun. Antranas Striukis, 2005, spalio 19 d. – kun. Rolandas Karpavičius, 2010 m. – kun. teol. dr. Romualdas Vėlavičius. Nuo 2012 m. kovo mėn. – kun. Tadas Šeputis. Kartenos klebonai aptarnauja ir Budrių parapiją.

Kartenos parapijoje gyvena apie 2450 gyventojų. Bažnyčioje gieda sumos choras, jaunimo choras ir Kartenos mokytojų choras. Švenčiami Šv. Petro ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) tituliniai atlaidai. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija priklauso Palangos dekanatui.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašymas. Varniai, 2013, p. 281–283.
  2. Kronika: paskyrimai, atleidimai ir suspensos (2010 m. liepa). Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]: [Telšiai]: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.telsiuvyskupija.lt/index.php?id=104&nid=23&pg=1>.
  3. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]: [Telšiai] Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kartenos parapijoje – naujas klebonas. Pajūrio naujienos, 2010, rugpjūčio 20, p. 20.
  5. VĖLAVIČIUS, Romualdas. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2012 m. vasario 26 d. [žiūrėta 2012 m. vasario 27 d.]. Asmeninis pranešimas.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai