Temos

Sukurta 2020-08-24

Atnaujinta 2020-08-24

Kretingos parapijos senosiose kapinėse palaidotas Lietuvos, Baltarusijos ir Voluinės bernardinų provincijolas, kunigas Henrikas Skačkauskis (†1848).

Henriko Skačkauskio kapas neįtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, tačiau jo akmens plokštė ir Jurgio Pabrėžos antkapinis kryžius laikytini seniausiais antkapiniais paminklais Kretingos parapijos senosiose kapinėse. Pilko akmens plokštėje iškaltas sunkiai įskaitomas užrašas lotynų kalba: „Ex provintis / Henricus / Skaczkovski / Vixit 78 ano / Obiit 1848 / Januar 5“.

Pranciškonų provincijolas br. kun. Henrikas Skačkauskis (Endryk Skaczkowski) gimė apie 1770 m. 1788 m. įstojo į Kretingos bernardinų vienuolyną. Apie 1794 m. įšventintas kunigu. Nuo 1817 m. buvo vienuolyno gvardijonas. Mirė vienuolyne 1848 m. sausio 5 d.

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BITINAS, Robertas. 1847–1937 m. Kretingoje palaidoti dvasininkai. In Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincija, 2017, p. 237–238.
  2. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index3f5f.html?option=com_content&view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai