Temos

Atnaujinta 2022-08-24

Barkelių k. senosios kapinės

Barkelių k. senosios kapinės, vadinamos Marų kapeliais, Kapeliais, yra Barkelių k., 0,15 km į š. v. nuo Dubupio upelio ir 0,11 km į š. r. nuo kelio DarbėnaiVaineikiai, Dubupio dešiniojo kranto šlaite, aukštumos pakraštyje. Trapecijos plano, pailgos š. r. – p. v. kryptimi, 23–27 m ilgio, 16–22 m pločio. Teritorijos plotas – 0,04 ha. Neveikiančios, laidojimo žymių nėra.

Barkelių k. senosios kapinės veikė XVI–XIX a., čia laidoti Barkelių ir Naujukų kaimų gyventojai. Kapinėse stovi du kryžiai: senas nedidelis ąžuolinis, profiliuotais galais, ir naujas aukštas ąžuolinis, puoštas augalinio motyvo ornamentais, aptvertas žema statinių tvorele, pastatytas 1990 m. Buvo ir koplytėlė, nugriauta XX a. 7-ajame dešimtmetyje. V. pakraštyje auga pušis, prie kurios kamieno prikaltas medinis kryželis. Kapinės neaptvertos.

Barkelių k. senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro laidojimo vietų sąrašą, 2005 m. pripažintos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24214.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Barkelių k. senosios kapinėsIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24214>.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 19, p. 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai