Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Asteikių k. koplytėlė su Marijos, dviejų apaštalų ir dviejų angelų skulptūromis

Asteikių k. kapinių centrinėje dalyje nuo tarpukario stovėjo kaimo gyventojų lėšomis pastatyta koplytėlė, pakylėta ant akmenų krūsnies, priekyje padėta didelė girnapusė.

Koplytėlė buvo medinė, karkasinės konstrukcijos, stačiakampio plano, stačiasienė, vienkamarė, atvira iš priekio, trišlaičiu apskardintu stogeliu. Pagrindiniame fasade įkomponuotas vienintelis stačiakampis langas ir dvi šiek tiek siaurėjančios kolonėlės, remiančios išsikišusį, dantukais papuoštą akliną frontoną, kuriame buvo įrėžta koplytėlės atnaujinimo data: „1959 MK 27 D“. Šoninės sienos su kolonėlėmis sujungtos neaukšta tvorele.

Viduje stovėjo XIX a. antrosios pusės nežinomo Kūlupėnų apylinkės liaudies meistro sukurtos medinės polichromuotos Marijos Sopulingosios, dviejų angelų ir dviejų apaštalų skulptūros.

1971 m. Asteikių k. koplytėlė su Marijos, dviejų apaštalų ir dviejų angelų skulptūromis paskelbta vietinės reikšmės kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 9542.

Jai sunykus, pastatyta nauja koplytėlė. Kapinėse prie koplytėlės per Gegužines pamaldas kaimo gyventojai renkasi paminėti mirusiųjų.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BURINSKAITĖ, Ilona. Koplytėlė Asteikių kaime. Iš Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras [interaktyvus], [b. v.]: AUTC, 2011–2013, [žiūrėta 2014 m. spalio 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?uk=&ss=Kreting&type=2&rt=3&id=84>.
  2. Koplytėlė su Marijos, 2 apaštalų ir 2 angelų skulptūromis. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.], [žiūrėta 2014 m. spalio 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=9542>.
  3. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 668.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai