Temos

Atnaujinta 2022-08-30

Urbaičių kaimas (išnykęs kaimas)

Urbaičių kaimas – istorinė gyvenvietė šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 5 km į šiaurės rytus nuo Grūšlaukės ir 6 km į šiaurės vakarus nuo Salantų.

XVII a. antroje pusėje–XVIII  a. pradžioje Salantų dvaro pietrytiniame pakraštyje ir Juodupėnų ganyklų vakarinėje dalyje atsirado Urbaičių užusienis – tarp plėšininių dvaro žemių įsiterpusios naujakurių žemdirbių sodybos.

Nausėdijos pavadinimas kilo iš asmenvardžio Urbaitis daugiskaitos formos.

Pirmąkart gyvenvietė paminėta 1750 m. Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vizitacijos akte. Šios bažnyčios kunigai rūpinosi dvasiniu kaimo valstiečių gyvenimu.

Nuo kaimo įsikūrimo iki baudžiavos panaikinimo kaimo valstiečiai priklausė nuo Salantų dvaro XVII a. antroje pusėje atsiskyrusiam Grūšlaukės dvarui, mokėjo jo savininkams  piniginę žemės rentą (činšą), natūrinę duoklę, ėjo lažą Pesčių palivarke.

Nuo 1750 m. iki XIX a. antrosios pusės kaime stovėjo 5 vienkieminės žemdirbių sodybos. Jose 1821 m. gyveno 44, 1843 m. – 40, o 1845 m. – 120 katalikų: 55 vyrai ir 65 moterys.

Panaikinus baudžiavą žemdirbiai tapo laisvi nuo dvaro, gavo išsipirkti dirbamą žemę ir buvo priskirti Grūšlaukės (nuo 1880 m. – Salantų) valsčiaus valstiečių luomui.

Įvedus pobaudžiavinę žemės reformą, Urbaičiuose 1866 m. buvo 6 kiemai, kuriuose gyveno ir žemdirbyste vertėsi 64 valstiečiai.

1913 m. Urbaičiuose stovėjo 7 sodybos, o 1923 m. buvo 8 ūkiai ir 51 gyventojas. Kaimui priklausė apie 139 hektarai žemės.

Sovietų valdžiai 1949 m. pradėjus masinę žemės ūkio kolektyvizaciją, urbaitiškiai buvo priversti stoti į Kirovo kolūkį. Jo administracinis centras įsikūrė gretimame Juodupėnų kaime, o Urbaičiuose iš žemdirbių nusavintuose ūkiniuose pastatuose buvo įrengti ūkio sandėliai, pašaro saugyklos ir gyvulių tvartai.

1959 m. kaime dar gyveno 43 kolūkiečiai. Kirovo kolūkį prijungus prie Alkos kolūkio, 1974 m. ūkio žemėvaldos schemoje Urbaičiuose buvo pažymėtos keturios sodybos ir trejetas kolūkio sandėlių. Tačiau  plečiant ariamos žemės plotus, melioratoriai kaimą netrukus sunaikino, o gyventojai išsikėlė į pagrindinę kolūkio gyvenvietę arba kitas vietoves.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo nutarimu 1986 m. Urbaičiai buvo išbraukti iš Lietuvos gyvenamųjų vietovių apskaitinių duomenų, o kaimo žemė priskirta Juodupėnams.

Parengė Rita Vaitkienė, 2021

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Urbaičių kaimas. Švyturys, 2019, rugpjūčio 17, p. 5.
  2. Urbaičiai. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. Atnaujinta 2021 rugpj. 19, žiūrėta 2021.09.14. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Urbai%C4%8Diai>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai