Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Sveikata

Kretingos medicinos istorija prasidėjo dar XVI a., kai prie bažnyčių buvo steigiamos karitatyvinio pobūdžio ligoninės. Vienas iš gerbiamiausių medikų Kretingoje buvo Jurgis Ambraziejus Pabrėža, studijavęs medicinos ir botanikos mokslus. Jis gydė ligonius vaistažolėmis ir vaistais, pagamintais vaistinėje.

Pirmąją ligoninę 1842 m. Kretingoje įsteigė Jonas Karolis Chodkevičius. Ligoninės patalpose taip pat buvo įkurta ir senelių prieglauda, kuri išsilaikė iki 1940 m. Apie 1857 m. grafas Juozapas Tiškevičius įsteigė savo atskirą ligoninę. Šioje ligoninėje buvo gydomi Darbėnų ir Kretingos valsčių žmonės.

1906–1914 m. Kretingoje veikė pasienio ligoninė, skirta pasienio sargybos kariškiams, o nuo 1915 m. iki 1918 m. buvusiose pasienio ligoninės patalpose veikė vokiečių karo ligoninė. 1919 m. prie valsčių buvo sudarytos sanitarinės komisijos, kurios rūpinosi ligonių siuntimu į ligonines, skirdavo jiems prižiūrėtojus. Tais pačiais metais buvo įkurta savivaldybės ligoninė, kuriai vadovavo F. Janušis. 1920 m. ligoninėje buvo 10 chirurginių, 10 vidaus ligų, 5 infekcinės ir 5 gimdymo lovos. Vėliau lovų skaičius kito pagal sergamumą. 1938 m. valsčių centruose pradėjo veikti sveikatos punktai.

Po karo [Kretingos?] apskrityje veikė 20 lovų ligoninė, 3 medicinos įstaigos ir dirbo 3 gydytojai. 1947 m. duomenimis, [Kretingos] apskričiai priklausė 1 ligoninė, 4 gimdymo namai, 8 ambulatorijos. 1954 m. Kretingos rajone dirbo 95 lovų ligoninė ir 8 medicinos įstaigos.

1988 m. rajone veikė 4 ligoninės: Darbėnų, Kartenos, Kretingos, Salantų. Taip pat dirbo 4 ambulatorijos, poliklinika, 22 felčerių ir akušerių punktai ir 4 vaistinės.

Dabar Kretingos r. veikia ligoninė, 3 pirminės sveikatos priežiūros centrai, 1 psichikos sveikatos centras, 2 medicinos centrai, 1 šeimos klinika ir 12 vaistinių.

Jurgita Bružienė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras [interaktyvus]. Iš Straipsniai apie Kretingą ir paminklą M. Valančiui [interaktyvus]. Kaip tvarkosi Kretingos miestas. Lietuvos aidas, 1932, lapkričio 9, p. 7 [žiūrėta 2014 m. sausio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?rt=3&type=2&ss=Kretingos%20dvaro%20r%C5%ABmai&id=809>.
  2. Medicina, sveikata ir grožis, vaistinės Kretingoje. Iš iNFO [interaktyvus]. [Vilnius]: UAB „Saulės spektras“, 2016, 2014 [žiūrėta 2016 m. sausio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.info.lt/rubrika/Vaistin%C4%97s/100209670/Kretinga>.
  3. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Kretinga, 2009, p. 238. ISBN 978-609-404-057-3.
  4. Istorija: Kretingos ligoninei 90: žvilgsnis į praeitį. Iš Kretingos ligoninė [interaktyvus] [Kretinga]: Kretingos ligoninė. Savivaldybės viešoji įstaiga, [b. m.]. [Atnaujinta 2011 m. gruodžio 15 d.] [žiūrėta 2016 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingosligonine.lt/veikla/istorija>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai