Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos r. Salantų gimnazija

Vizija. Mokykla, kurioje ugdymo programų pasirinkimo pasiūla atitinka paklausą, teikiama efektyvi pagalba mokiniams, veikia gabių mokinių ugdymo centras, išaugusi bendruomenės kultūra.

Misija. Mokykla, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; sauganti ir plėtojanti gimnazijos bendruomenės sukurtas kultūrines ir sportines tradicijas, pažangos siekio nuostatas, demokratinius santykius; esanti Salantų regiono kultūros židinys.

Žinios apie pradinio mokymo pradžią Salantuose prieštaringos. Vienoje enciklopedijoje rašoma, kad 1630 m. prie bažnyčios veikė parapinė mokykla. Kitoje paminėta, kad 1801 m. parapinėje mokykloje mokėsi 14 mokinių, o 1811 m. – 77 mokiniai. Žinoma, kad 1831 m. Salantų parapinėje mokykloje dirbo mokytojas Simonas Borisevičius. 1860–1905 m. Salantuose veikė rusiška valdiška pradinė mokykla, bet dauguma vaikų rašyti ir skaityti lietuviškai mokėsi slapčia, daraktorių mokyklose.

Lietuviška pradinė mokykla atgimė 1905 m. Šalia pradinės mokyklos veikė prelato Pranciškaus Urbonavičiaus rūpesčiu įsteigta „Saulės“ draugijos mergaičių pradinė mokykla. Tarpukariu Salantų valsčiuje veikė 9 pradžios mokyklos. Dvi iš jų buvo Salantuose. Vienoje mokėsi lietuviai, kitoje – žydai. 1942 m. rugsėjo 1 d. Salantuose įsteigtas Skuodo gimnazijos skyrius. 1943 m. rugsėjo 1 d. Skuodo gimnazijos Salantų skyrius tampa savarankiška Salantų gimnazija.

1961 m. spalio 10 d. iš po visą miestelį išsibarsčiusių pastatų mokykla persikėlė į naują tipinį 880 vietų pastatą. 1983 m. pastatytas 400 vietų pastatas pradinėms klasėms su valgykla ir sporto sale.

2006 m. liepos 27 d. atkurta Salantų gimnazija.

Gimnazijos vadovai: Ignas Serapinas (1944–1952 m.), Jonas Daščioras (1952–1966 m.), Juozas Norkus (1966–1989 m.), Vaidutis Butkus (nuo 1989 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono Salantų gimnazija [interaktyvus]. Salantai: Kretingos rajono Salantų gimnazija, 2010 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.salantai.kretinga.lm.lt/>.
  2. Kretingos rajono Salantų gimnazija: Bendros žinios apie gimnaziją. Iš Kretingos rajono Salantų gimnazija: Planavimo dokumentai: Veiklos aprašas [interaktyvus]. Salantai: Kretingos rajono Salantų gimnazija, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.salantai.kretinga.lm.lt/images/stories/aprasas_2010.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai