Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Tvarkos ir teisingumo jaunimo lygos Kretingos skyrius

Tvarkos ir teisingumo jaunimo lyga – ne pelno siekianti organizacija, skleidžianti liberalias idėjas ir vertybes, skatinanti jaunimą aktyviai dalyvauti tiek pilietinėje, tiek politinėje veikloje, besirūpinanti savo narių visapusišku tobulėjimu ir atstovaujanti jų interesams valstybinėse institucijose, nacionalinėse politinėse bei visuomeninėse struktūrose.

Veikla: jaunimo aktyvinimas politinėje veikloje.

Tvarkos ir teisingumo jaunimo lygos Kretingos skyrius įkurtas 2010 metais.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
  2. „P. N.“ INFORMACIJA. Telkiasi partijos Tvarka ir teisingumas jaunimas. Iš Pajūrio naujienos, 2010, sausio 12 [žiūrėta 2012 m. sausio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=4751>.
  3. JURGILAITĖ, Rūta. 2011-11-12. Dailis Barakauskas TT Jaunimo lygos nariams linkėjo įgyvendinti savo idėjas, skirtas Lietuvai. Iš Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus] Vilnius: Seimo kanceliarija, 2011 [žiūrėta 2012 m. sausio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6746&p_d=117602&p_k=1>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai