Temos

Atnaujinta 2020-07-31

Autorius Jolanta Klietkutė, 2019

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Kartenoje yra Kretingos r. sav., Kartenos mstl. (Kartenos sen.), Žvyro g.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 kapinės paskelbtos kultūros paveldo objektu (u. k. 10983).

Kartenos karių kapinėse buvo laidojami iš Klaipėdos ir Kuršo atvežti sovietiniai kariai, mirę miestelio ligoninėje. Palaidota 70 karių, iš jų 8 lietuviai. Kapinės įrengtos 1944 m., rekonstruotos 1979 m., užima 1 224 kv. m. plotą. Aptvertos betonine tvorele. Š dalyje yra betoninė memorialinė siena su penkiomis rusvo granito plokštėmis. Vidurinėje plokštėje rusų ir lietuvių kalbomis iškaltas užrašas „1941–1945 / AMŽINAS ATMINIMAS / ŽUVUSIEMS TARYBINIAMS KARIAMS“. Šalia, į P pusę, 1993 m. pastatytas šv. Jokūbo kryžius. Kapinės prižiūrimos, nuolatos vykdomi teritorijos priežiūros darbai.

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas, Nr. 14 [interaktyvus]. Kretinga, 2014-05-08 [žiūrėta 2019 m. birželio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kretinga.lt/files/file/kultura/paveldo_stebesena/2014/14.pdf>.
  2. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. birželio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/5a872724-d010-47e8-adc5-41d674facd4f>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai