Temos

Atnaujinta 2018-11-06

Vienuolyno tiltas

Romantizmo stiliaus, apie 8×10 m dydžio, vienuolyno tiltas per Pastauninko upelį, pastatytas XIX a. pab. – XX a. pr., yra Vilniaus g. tarp bažnyčios ir šv. Antano rūmų, šalia Lurdo.

Cilindrinis plytų mūro tilto tunelis įkomponuotas didesnėje, aukštesnėje akmenų mūro pusapskritimės arkos formos nišoje, akmens mūro pamatu, su skelto akmens mūro pralaidos atraminėmis sienelėmis, plytų mūro skliautinė arka tilto p. v. pusėje. Tilto plokštuma yra gatvės lygyje, stačiakampio plano, gelžbetoninė. Tilto tvorelė – akmenų mūro, vidurinėje tilto dalyje, virš upelio, – metaliniai ažūriniai turėklai, pritvirtinti prie betono stulpelių. Šioje vietoje šaligatvis išplatėja abiejose gatvės pusėse, sudarydamas tarsi tilto balkonus. Upelio vaga aukščiau ir žemiau tilto teka akmenų mūro kanalu, kuris remontuotas 2014 m.

Tautodailininkai Feliksas Lukauskas ir Pranas Zapalis išplatėjime ant tilto įrengė medinę poilsio aikštelę su dviem suoliukais ir koplytstulpiu.

Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso tiltas 2003 m. įrašytas į Kultūros paveldo registrą, 2008 m. paskelbtas valstybės saugomu kultūros paminklu, unikalus objekto kodas 27503.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GRIEŽIENĖ, Audronė. Kretingoje sušvis senosios medžio skulptūros. Švyturys, 2005, balandžio 20, p. 1.
  2. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/6dabf731-729d-47ad-8c81-0c24b9532ee2>.
  3. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso tiltas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0A2F824F-7C26-416E-BDD6-DC01B260D59C>.
  4. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. G386K Kretingos *bažnyčios, *vienuolyno ir *gimnazijos ansamblis. Kretingos rajono savivaldybės Paminklotvarkos archyvas, 2002.
  5. RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos kelias, 1928, Nr. 3, p. 126–127.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai