Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos muziejus

Muziejaus įkūrimo idėją subrandino ir įgyvendino visuomenininkas, organizatorius, pedagogas Juozas Žilvitis. Jo iniciatyva 1934 m. Kretingos apskrities taryba įsteigė komitetą Lietuvos archeologiniams, istoriniams ir etnografiniams paminklams apsaugoti, kuris tyrinėjo Kretingos krašto praeitį, gamtą, saugojo istorijos ir kultūros paminklus, rengė kraštotyros ekspedicijas, rinko dvasines ir materialines kultūros vertybes. Joms kaupti ir saugoti 1935 m. liepos 12 d. atidarytas Kretingos muziejus. Iš pradžių jis veikė dviejuose nedideliuose miesto savivaldybės kambariuose, o 1936 m. pr. buvo perkeltas į Kęstučio g. išnuomotą namą. Muziejaus eksponatų pagrindą tada sudarė J. Žilvičio dovanota asmeninė kolekcija, kurioje buvo apie 300 eksponatų.

1977–1992 m. muziejus veikė restauruotame vienuolyno pastate. Čia buvo įrengtos ir atidarytos stacionarios ekspozicijos „Mūsų krašto istorija nuo seniausių laikų iki šiandien“, „Senasis liaudies menas“ ir kt. 1956–1975 m.. muziejuje dirbo (nuo 1960 m. buvo direktoriumi) žinomas Žemaičių krašto praeities ir kultūros tyrinėtojas Juozas Mickevičius. 1992 m. muziejus įsikūrė grafų Tiškevičių XIX a. dvaro rūmuose. Juos supa XIX a. parkas. Greta – Žiemos sodas, oranžerija. Muziejaus steigėja – Kretingos r. sav. Nuo 1980 m. muziejaus direktorė – Vida Kanapkienė.

Kretingos muziejus – vienas iš pagrindinių Žemaitijos muziejų, kuriame reprezentuojama dvarų kultūra. Taip pat vykdomi ir archeologiniai apylinkių piliakalnių, kapinynų tyrinėjimai.

Prie muziejaus gyvuoja folkloro ansamblis „Volungėlė“. Muziejuje yra įsikūręs Turizmo informacijos centras.

Muziejuje veikiančios mokyklos:

 • „Žemaitoka – muziejėnoka“,
 • Dvimetė vaikų dailės mokykla.

Muziejuje veikiantys klubai:

 • Parko bičiulių klubas,
 • Kretingos krašto ainių klubas.

Muziejuje reguliariai organizuojami renginiai:

 • profesionalių atlikėjų koncertai,
 • literatūros vakarai,
 • švenčių minėjimai.

Kretingos muziejaus ekspozicijos:

 • Dvarų meno,
 • Archeologijos,
 • Numizmatikos,
 • Etnografijos,
 • „Saulės ratu“,
 • Liaudies meno,
 • Kretingos krašto gyventojų genocido ir rezistencijos istorijos „Skaudi atmintis“,
 • Fotografijos „Grafai Tiškevičiai“,
 • Žiemos sodas.

Erika Kazlauskienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Kretingos muziejus [interaktyvus]. Iš Lietuvos muziejai. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2011 [žiūrėta 2007 m. rugpjūčio 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.muziejai.lt/Kretinga/kretingos_muziejus.htm>.
 2. Kretingos muziejus [interaktyvus]. Iš Žemaičių žemė. Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2005 [žiūrėta 2007 m. rugpjūčio 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/kretmuz.lt.htm>.
 3. KAREČKAITĖ, Aldona. Muziejininkai – Kretingos krašto istorijos saugotojai. Pajūrio naujienos, 2005, gruodžio 30, p. 9.
 4. LEŠČINSKAS, Vytautas. Grožis – ne tik pasigėrėti. Žaliasis pasaulis, 2005, liepos 10, p. 2.
 5. Muziejaus istorija [interaktyvus]. Iš Kretingos muziejus. Kretinga: Kretingos muziejus, 2010 [žiūrėta 2007 m. rugpjūčio 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingosmuziejus.lt/apie-mus/muziejaus-istorija>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai