Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Partizanų rėmėjo Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) kapas

Antkapinė plokštė, įamžinanti Žemaičių apygardos partizanų rėmėjo, politinio kalinio, kunigo, vienuolio pranciškono Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) (1896–1980) atminimą, pastatyta vienuolių pranciškonųkapavietėje Kretingos naujosiose miesto kapinėse, Darbėnų pl. 2A, Padvarių k. Juodo akmens plokštėje yra užrašas „TĖVAS PATRICIJUS PUODŽIŪNAS O.F.M. 1896–1980“.

Antanas Puodžiūnas gimė 1896 m. rugsėjo 24 d. Duoniūnuose, Kupiškio rajone. 1934 m. įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną, pasirinko vienuolio Patricijaus vardą. 1946 m. materialiai rėmė Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos partizanus, priimdavo vienuolyne apsistoti partizanų ryšininkus, boikotavo rinkimus į SSRS aukščiausiąją tarybą. Suimtas 1947 m. liepos 5 d. Kretingos apylinkėse. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Ypatingojo pasitarimo 1947 m. gruodžio 20 d. nuteistas 10 metų lagerio. 1948 m. gegužės 14 d. išvežtas į Leningrado kalėjimą, spalio 10 d. perkeltas į Vorkutlagą (Komija), 1955 m. birželio 10 d. – į Kostromos sritį. Paleistas 1956 m. grįžo į Lietuvą. Palaidotas 1980 m. vasario 4 d.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

1. Paminklai. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009 [žiūrėta 2017 m. birželio 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Pastatai/Kretinga_pastatai.htm.

2. BALEIŠAITĖ-SABAKONIENĖ, Rasuolė. Lietuvos pranciškonai 1940–1989–2004 metais: nuo išsklaidymo iki atgimimo. Lietuvos istorijos studijos, 2015, Nr. 36, p. 124–140.

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai