Temos

Sukurta 2019-06-20

Kretingos rajono mokyklų savivaldų informavimo centras (MSIC)

Kretingos rajono mokyklų savivaldų informavimo centras (toliau MSIC) – tai mokyklų savivaldų centras, kuris yra Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau LMS) padalinys Kretingos mieste.

LMS – pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti ir Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti savanoriška organizacija.

MSIC misija – atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Veikla: mokinių telkimas formalaus ir neformalaus ugdymo bei kitiems klausimams spręsti atstovaujant regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

2018 m. duomenimis, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė yra Raminta Matulytė, Kretingos MSIC skyriaus pirmininkas – Rokas Rudys.

Kretingos MSIC tinklalapis: https://www.facebook.com/kretingosmsic

Jolanta Klietkutė, 2012; redagavo Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė, 2018

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Jaunimo organizacijos. Iš Kretingos rajono savivaldybė [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2012 m. sausio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
  2. Interviu su Kretingos MSIC skyriaus pirmininku Roku Rudžiu.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai