Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Bajorų evangelikų liuteronų senosios kapinės

Senieji Bajorų k. apylinkių gyventojai mirusius gentainius laidojo kitapus Danės (Akmenos) upės, dabartinio Ėgliškių kaimo žemėse buvusiame pilkapyne ir dešiniajame Tenžės krante išlikusiuose pilkapiuose. Taip manyti leidžia senovės paprotys, reikalavęs mirusiųjų pasaulį (kapines) atskirti nuo gyvųjų pasaulio (gyvenvietės) vandens kliūtimi (upe, ežeru, pelke).

XVI a. Prūsijos kunigaikštystei tapus protestantiška, visi jos gyventojai tapo evangelikais liuteronais. Bajorų k. evangelikai turėjo savo kapinaites, išlikusias iki šių dienų. Dabartinės kapinės, įkurtos 1958 m., yra Kretingos miesto dalyje į pietvakarius nuo Briedžių gatvės, į vakarus nuo Klaipėdos–Šiaulių geležinkelio. Teritorijos plotas – 0,14 ha. Teritorijos ribos sudaro 45 x 30 m stačiakampį.

Išliko metalinės tvoros liekanų, per 10 antkapinių betoninių paminklų, metalinių ažūrinių kryžių. Keletas kapų yra tik su betoniniais antkapiais (be antkapinių paminklų). Alyvų krūmuose stovi medinio kryžiaus liekanos. Teritorijoje auga alyvų krūmai ir tujos. Keli kapai prižiūrimi.

Kapinėse laidoti Bajorų, Lampsaičių, Šlažių kaimų gyventojai.

2005 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190 Bajorų k. evangelikų liuteronų senosios kapinės pripažintos valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Bajorų k. evangelikų liuteronų senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.]  [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24482&lang=lt>.
  2. KANARSKAS, Julius. Bajorai. Pajūrio naujienos, 1995, spalio 20, p. 3.
  3. Kultūros paveldo stebėsena: 2010 m. kultūros objektų būklės patikrinimo aktai. Iš Kretingos rajono savivaldybė [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/5422>.
  4. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: evangelikų liuteronų senosios kapinės Bajorų k. Kultūros vertybės kodas L851. Kretingos rajono savivaldybės paminklotvarkos archyvas, 1998.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai