Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Auksūdžio kaimas

Auksūdžio kaimas priskiriamas prie seniausiai apgyvendintų vietovių. Kraštotyrininko I. Jablonskio nuomone, abipus Darbos upelio žmonių gyventa jau nuo neolito ir žalvario amžių.

Kaimo vakarinėje dalyje išliko apardytas piliakalnis ir du kapinynai, kuriuose mirusieji laidoti iki XIII a.

Ilgą laiką Auksūdžio kaimo žemės priklausė Darbėnų dvarui. 1846 m. jose gyveno 36 šeimos, o 1870 m. grafui Tiškevičiui dirbo 158 valstiečiai iš Auksūdžio, Panariškių, Gegužavo ir Smaldegių kaimų.

1923 m. kaime buvo 58 ūkiai ir 310 gyv. 1935 m. Auksūdis išskirstytas į vienkiemius. Tarpukariu veikė pradinė mokykla, kurioje iki 1930 m. vedėjo pareigas ėjo Juozas Asiukaitis. 1931 m. pavasarininkai kaimo gyventojams surengė gegužinę, kurios metu parodyti spektakliai „Bajoras Gaidys“, „Jurgis Šmikė“.

1921 m. kaimo jaunimo lėšomis kryžkelėje buvo pastatytas kryžius su dviem kryžmomis, vadinamas Karavyko arba Benediktiniu kryžiumi (meistras Juozapas Paulauskas). Po karo jis buvo nugriautas, o 1989 m. vėl atstatytas.

Auksūdyje 1907 m. gimė kalbininkas, pedagogas Alfonsas Kalnius. 1914 m. kaime gimė ir 1947 m. vasario 16 d. žuvo partizanas Kardo rinktinės narys Adomas Vaičekauskas. Jis slapta palaidotas Darbėnų kapinėse. 1928 m. Auksūdyje gimė partizanas Kardo rinktinės štabo apsaugos būrio narys Mikalojus Klanius-Algis. Žuvo 1948 m. rugpjūčio 22 d. Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse įrengtame Kardo rinktinės partizanų kape.

2001 m. gyv. surašymo metu Auksūdžio kaime gyveno 77 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BUIKIENĖ, Lina; ir KAZLAUSKIENĖ, Erika. Kalnius Alfonsas. Iš Kretingos personalijų žinynas[interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2009 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/kalnius_a>.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 19, p. 3.
  3. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai