Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Gargždelės evangelikų senųjų kapinių vieta

Gargždelės k. ir Salantų m. evangelikų bendruomenės kapinės buvo įrengtos prie senojo kelio į Plungę, Gargždelės kaime, greta katalikiškųjų parapijos kapinių (palei šiaurinį pakraštį). Jose buvo laidojami liuteronizmą arba kalvinizmą išpažinę Salantų m. gyventojai, daugiausia amatininkai vokiečiai bei latviai, ir dvare tarnavę kitataučiai nekatalikai. Kapinės nedidelės, apjuostos aukštų medžių.

1984 m. dar buvo išlikę keletas antkapinių paminklų, metalinių lietų ir ažūrinių ornamentuotų kryžių. Plečiant Gargždelės kapines, XX a. 9-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje evangelikų kapinės panaikintos.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Gargždelė. Švyturys, 1992, rugsėjo 19, p. 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai