Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Akmenalių k. sodyba

Akmenalių kaimo sodyba – viensėdis, esantis tarp kelio Grūšlaukė–Vaineikiai ir Akmenos upės, į r. nuo Darbėnų. Nuo kelio iki sodybos – apie 12 m.

Sodybos kompleksą sudaro: XIX a. troba, svirnas, tvartas. Troba ir svirnas formuoja „gerąjį“ kiemą, aptvertą medine tvora. Į r. nuo trobos ir tarp svirno bei tvarto yra sodas, aplinkui sodybą auga didelės liepos, į r. teka Akmenos upė.

Troba pastatyta 1800 m. (sienoje išpjauta data). Stačiakampio plano, žemaičiams būdingo plano, dviejų galų, vieno aukšto, su pastoge. Pastato centrinėje dalyje yra butelio formos kaminas, moliu drėbtomis sienomis. Grindys ir lubos medinės, langai trijų dalių, mediniai. Trobos centre ir r. pusėje virš stogo – silikatinių plytų kaminai. Vidaus planas nepakitęs. V. ir r. frontonuose – po 2 langus. Trobos lauko durys dvigubų lentų. 2005 m. troba pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 29861.

Svirnas pastatytas 1910 m., vieno aukšto, stačiakampio plano, galais orientuotas į r. ir v. Į antrą aukštą veda mediniai laiptai. Pagrindinio fasado pusėje yra lentinė priegrinda, šiame fasade yra trejos medinės durys. Centrinių ir v. pusėje esančių durų lentos išdėstytos rombo forma. Gegnių galai apdailinti. 2005 m. svirnas pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 29862.

Už tvoros į v. stovi XIX a. pab. U raidės plano tvartas, galais atsuktas į r., su iš trijų pusių uždaru kiemu, grįstu akmenimis. Durys pjautinių rąstų. Tvartą sudaro gyvuliams laikyti skirtos kūtės, daržinė ir berno kamara. Vidaus planas išlikęs. Tokio tipo tvartų mūsų krašte išlikę tik vienas kitas. 2005 m. tvartas pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 29863.

Tarpukariu šios sodybos name (tuo metu ji priklausė Juozui Radikui) veikė pradžios mokykla.

Akmenalių k. Stasio Klapatausko sodyba nuo 1973 m. buvo Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše, 2005 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 1431.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kaimas prie Akmenos upės. Švyturys, 1994, birželio 4, p. 4.
  2. Namas. Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=29861&lang=lt>.
  3. Sodyba. Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=1431&lang=lt>.
  4. Svirnas. Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=29862&lang=lt>.
  5. Tvartas. Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=29863&lang=lt>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai