Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Nevyriausybinės organizacijos

2010 m. pab. – 2011 m. pr. Kretingos rajone gyveno 11 245 jauni žmonės (14–29 m.). Tai sudaro 25 % visų rajono gyventojų. Palyginti su 2008 m. (12 655) jaunimo skaičius sumažėjęs 11 %. Kretingos mieste gyvena 44 % 14–24 m. jaunuolių, kaimo gyvenvietėse – 51 %, Salantuose – 5 %.
Situacija kinta 25–29 m. amžiaus jaunuolių grupėje: Kretingos mieste jų padaugėjo iki 48 %, tuo tarpu kaimo gyvenvietėse sumažėjo iki 48 %. Ypač šios grupės asmenų sumažėjo Salantuose – iki 3 %. Tai lemia menkos galimybės rasti darbą ir pragyvenimą. Jaunimo nedarbas siekia 15,5 %.

2011 m. Kretingos rajone veikė šios su jaunimu dirbančios institucijos:

 • 4 gimnazijos;
 • 3 vidurinės mokyklos;
 • 6 pagrindinės mokyklos;
 • 1 profesinė mokykla;
 • 2 meno mokyklos;
 • 1 sporto mokykla;
 • Suaugusiųjų mokymo centras;
 • Dienos veiklos centras (neįgalūs jaunuoliai nuo 18 m.);
 • Vaikų ugdymo centras (neįgalūs vaikai ir jaunuoliai iki 21 m.);
 • Socialinių paslaugų centro Globos tarnyba ir Dienos centras rizikos grupės vaikams.

Jaunimo nevyriausybinės organizacijos vykdo įvairių sričių veiklas:

 • socialinio-religinio ugdymo;
 • pilietinio ugdymo;
 • meninio ugdymo;
 • koordinavimo.

2008 m. tyrimo duomenimis, Kretingos rajone papildoma veikla užsiima 45 % jaunų žmonių. Aktyviausi yra mokyklinio amžiaus jaunuoliai – 65 %. Minėtas užimtumas mažėja nuo 36 iki 25 % 22–29 m. amžiaus grupėje. Jaunimo laisvalaikiu dominuoja bendravimas su draugais, sportinė veikla, klubų lankymas. Tarp opiausių problemų pats jaunimas įvardija užimtumo stoką, alkoholio vartojimą, nusikalstamumą. Jaunimas nepakankamai turi informacijos apie jaunimo organizacijų veiklą, visuomeninio aktyvumo galimybes.

Rajone tradiciniais renginiais tampa Kovo 11-osios minėjimas, švaros akcija ,,Darom“, neformalių grupių koncertas ,,8 nata“, jaunimo verslumo idėjos dalyvaujant miesto šventėje, Tarptautinės jaunimo dienos renginiai, Jaunimo informacinės mugės.

Jolanta Klietkutė, 2011

ŠALTINIAI IR LITERATŪRA:

 1. Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2011–2013 m. programa. Iš Kretingos rajono savivaldybė. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://kretinga.lt/?q=node/322>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai