Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Šv. Jono Bosko paveikslas

Jonas Boskas (Giovanni Melchior Bosco, 1815–1888) – katalikų kunigas, įkūręs saleziečių kongregaciją. 1934 m. popiežius Pijus X jį paskelbė šventuoju – auklėtojų, katalikų mokytojų globėju.

Šv. Jono Bosko paveikslas buvo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios centrinės navos dešinėje pusėje, Šv. Antano altoriaus trečiajame tarpsnyje. 2015 m. pavasarį sugrąžinus Šv. Pranciškaus stigmų gavimo paveikslą, J. Bosko portretas užima garbingą vietą ant vienos iš bažnyčios kolonų.

Tarpukariu labai plito šventojo kunigo Jono Bosko idėjos, tad 1936–1937 m. rekonstruojant Kretingos bažnyčios Šv. Antano altorių trečiajame tarpsnyje buvusį šv. Pranciškaus paveikslą pakeitė J. Bosko portretas.

Šv. Jono Bosko paveikslą (105 x 60 cm) 1937 m. drobėje aliejiniais dažais nutapė dailininkas A. Baltinas. Dailininko parašas ir data juodais dažais pažymėti dešiniajame apatiniame paveikslo kampe. Šv. J. Boskas pavaizduotas vilkintis paprasta kunigo sutana, rankas sunėręs ant krūtinės. Šventasis vaizduojamas dangaus fone, ratu apsuptas iš debesų išnyrančių dvylikos angeliukų galvučių (galbūt simbolizuojančių vaikus, kuriais jis rūpinosi). Portretas realistinis, veido bruožai atitinka kitus J. Bosko portretus.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GEDVILAITĖ, Rasa. Paveikslas atkūrė istoriją. Švyturys, 2015, gegužės 30, p. 5.
  2. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. balandžio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9bc32a82-4390-4245-b8f5-a410413be07c>.
  3. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Šventasis Antanas susigrąžino paveikslą. Pajūrio naujienos, 2015, gegužės 29, p. 1, 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai