Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Martynaičių piliakalnis

Martynaičių piliakalnis yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Martynaičių k., Minijos kair. krante, santakoje su mažu Pilės upeliu.

1966 m. Kretingos muziejus atliko žvalgomuosius archeologinius piliakalnio tyrimus. Išlikę gynybiniai įtvirtinimai priskiriami vėlyvojo geležies amžiaus medinėms pilims.

Iš vakarų ir šiaurės pusių piliakalnį saugo statūs, 25–30 m aukščio šlaitai, nuolaidūs į Minijos ir Pilės upelio santakos slėnį, o iš rytų – Pilės slėnio dauba. Piliakalnio aikštelė yra pleišto pavidalo, smailėjanti ir nuolaidėjanti į šiaurę, 73 m ilgio, pietuose jos dalis yra 64 m pločio. Nuo aukštumos aikštelę skyrė keturi puslankio pavidalo pylimai ir priešais kiekvieną jų buvę gynybiniai grioviai. Vidinis pylimas – apie 65 m ilgio, 16 m pločio ir 3,5 m aukščio – supiltas aikštelės pakraštyje, o antrasis – 60 m ilgio, 10 m pločio ir 1 m aukščio. Tarp jų esančio griovio ilgis – 60 m, plotis – 8 m, gylis – 1 m.

Į pietus nuo antrojo buvę dar du pylimai ir du grioviai, kurių išliko tik galai kalvos vakariniame šlaite. Trečiojo griovio plotis buvęs 3,5 m, o ketvirtojo – 3 m.

Į pietus nuo piliakalnio gynybinių įtvirtinimų 2,3 ha plote stovėjo papilio gyvenvietė. Čia suartoje žemėje nuo seno randama kultūrinio sluoksnio pėdsakų: keramikos trupinių, molio tinko gabalėlių, anglių ir pan. 1994 m. archeologas Aurelijus Škimelis nedideliame jos plote ištyrė neaiškios paskirties akmenų konstrukciją su akmenų grindiniu, rado brūkšniuotosios, lipdytosios gludintu paviršiumi ir žiestosios keramikos šukių, gargažių, molio tinko gabalėlių, akmeninį galąstuvą.

Galingi piliakalnio įtvirtinimai, gyvenvietės užimama teritorija ir radiniai liudija, kad I tūkstm. pab. – II tūkstm. pirmaisiais amžiais čia būta svarbios kuršių gyvenvietės ir pilies, greičiausiai sudegintos kovų su kryžiuočiais metu.

Lina Buikienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kartenos apylinkių proistorė. Iš Lietuvos lokaliniai tyrimai: archeologija: 2002-2005 metų mokslo darbai. Vilnius: Versmė, 2006, t. 1 (2), p. 202–203. ISSN 1822-48-57.
  2. Martynaičių piliakalnis su gyvenviete. IX–XIII a. [nuotrauka]. Iš Kretingos rajono kultūros paveldas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2005, p. 13. ISBN 9955-544-45-7.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai