Temos

Atnaujinta 2018-11-12

Kretingos k. senosios kapinės (Markapiai)

Kretingos k. senosios kapinės, vad. Maro kapeliais arba Markapiais, yra Kretingos r. sav. teritorijoje, buv. Kretingos k. teritorijoje (dabar – Kretinga, J. Basanavičiaus g.), Akmenos upės deš. krante.

Senosios Kretingos k. kapinės datuojamos XV–XIX a. Istorinę vertę turinčiose kapinaitėse (plotas – 0,11 ha) palaidoti Kretingos (Kretingsodžio) k. gyventojai. Čia stovėjusi medinė bažnyčia, kurioje 1602 m. vos gimęs buvo palaidotas Jono Karolio Chodkevičiaus sūnus Kazimieras, tačiau vėliau tėvas sūnų perlaidojo naujai įrengtame šeimos laidojimo rūsyje.

Nemažai gyventojų kapinaitėse atgulė XVIII a. pirmajame ketvirtyje vykusio Šiaurės karo bei 1709-1711 m. siautusios maro epidemijos metu. Tuo laikotarpiu mirę žmonės palaidoti atskiroje kapinių dalyje, pakraštyje, kurią gyvieji pavadino Markapiais arba Maro kapeliais, aptvėrė lauko akmenų tvora ir pastatė joje mirusiųjų atminimui kryžius ir koplytėlę su šventųjų skulptūromis. Šiandien kapinių vietą žymi koplytėlė su ornamentuotu kryžiumi ir Švč. Mergelės Marijos skulptūra (XX a. pr.). Archeologinių tyrimų duomenys rodo, kad XVIII a. pr. čia buvo laidojama labai intensyviai, duobės kapams buvo kasamos viena virš kitos.

1998 m. balandžio 21 d. kapinės įrašytos į Kultūros paveldo registrą, paskelbtos Lietuvos Respublikos kultūros vertybe, unikalus objekto kodas: 24484.

Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. KANARSKAS, Julius. Kaip Kretingos kaimas tapo miestu. Pajūrio naujienos, 1994, balandžio 5, p. 2.
 2. KANARSKAS, Julius. Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 46–48. ISBN 978-609-404-057-3.
 3. KANARSKAS, Julius. Kretingos bažnyčios kapinės. Iš Pranciškonų Paveldas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2010 m. liepos 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=article&id=52:kretingos-banyios-kapins&catid=35:istorijab&Itemid=70>.
 4. KANARSKAS, Julius. Kretingos kaimas. Iš Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2015 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/indexc2d7.html?option=com_content&view=article&id=128:kretingos-kaimas&catid=19:kretingos-istorija&Itemid=70>.
 5. KANARSKAS, Julius. Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2015 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą <http://old.kretingospranciskonai.lt/indexe191.html?option=com_content&view=article&id=115:senosios-kapins&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
 6. Kretingos kaimo kapinių koplytėlė su ornamentuotu kryžiumi. XX a. pr. [nuotrauka]. Iš Kretingos rajono kultūros paveldas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2005, p. 43. ISBN 9955-544-45-7.
 7. Kretingos m. senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. gegužės 13 d.].  Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/529bae83-a899-45f4-82a9-7f185b929291>.
 8. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Senosios Kretingos kapinės – miesto istorijos perlas. Pajūrio naujienos, 2009, spalio 30, p. 4.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai