Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Tūbausių k. II senosios kapinės (Kapeliai)

Tūbausių k. antrosios senosios kapinės, vad. Kapeliais, yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Tūbausių k. žemių šiauriniame pakraštyje, Akmenos upės kair. kranto slėnyje.

Kapinaitės stačiakampiui artimos formos, pailgos rytų-vakarų kryptimi, 20 m ilgio ir 7 m pločio. Istorinę vertę turinčiose kapinaitėse (plotas – 0,12 ha) palaidoti Tūbausių k. gyventojai. Datuojamos XVII–XIX a.

Kaip kultūros paminklą 1936 m. jas išaiškino Kretingos muziejaus darbuotojai. 1959 m. kapines žvalgė ir aprašė Kretingos muziejaus darbuotojas J. Mickevičius, 1992 m. – J. Kanarskas.

Kapinės seniau buvo apjuostos iš lauko akmenų sukrauta tvora, kuri 1956 m. nuardyta, akmenys suskaldyti ir panaudoti naujoms ūkio statyboms. Nuo seno kapinaitėse stovėdavo ąžuoliniai kryžiai. Paskutinįjį kryžių kaimiečiai nupjovė 1955 m. Įrengus Genčų vandens saugyklą ir užtvenkus Akmenos upę, kapinės atsidūrė po vandeniu.

Paskelbtos kultūros vertybe – 1998 m. balandžio 21 d.

Lina Buikienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2014 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą <http://old.kretingospranciskonai.lt/indexe191.html?option=com_content&view=article&id=115:senosios-kapins&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  2. KANARSKAS, Julius. Tūbausių kaimas: [mašinraštis]. Kretinga, [1993]. Kretingos muziejaus archyvas, 21 lap.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai