Temos

Atnaujinta 2020-01-13

Paminklas Jurgiui Ambrozijui Pabrėžai (1771–1849) Kretingoje

Botaniko, bernardinų kunigo Jurgio Pabrėžos (tėvo Ambraziejaus OFM, 1771–1849) paminklas yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Kretingos mst., skverelyje priešais pranciškonų vienuolyną ir bažnyčią.

Kretingos r. valdžios ir visuomenės rūpesčiu, 1993 m. skverelyje priešais Kretingos pranciškonų vienuolyną ir bažnyčią pastatytas bronzinis (lietas Talino „Ars monumentas“ kombinate) kunigo, garsaus Žemaitijos gamtininko ir pamokslininko, žolelių žinovo, kūno ir dvasios gydytojo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos paminklas (skulptorius A. Bosas, architektas S. Manomaitis), bylojantis apie kretingiškių dėkingumą didžiajam žemaičiui ir dvasininkui už ištartą paguodos žodį bei ištiestą pagalbos ranką vargo ir bėdos ištiktiems žmonėms, už meilę gimtajai kalbai ir kraštui.

1909–1911 m., bažnyčios rekonstrukcijos metu, tikriausiai, iš atlikusių plytų, priešais šventoriaus tvorą pastatyta šv. Jurgio koplytėlė, kurios viduje stovėjo šv. Jurgio skulptūra. Koplytėlė sudegė 1941 m. gaisro metu.

1993 m. birželio 26 d., švenčiant Kretingos paminėjimo Livonijos kronikoje 740 metų sukaktį, koplytėlės vietoje atidengta ir pašventinta Jurgio Pabrėžos skulptūra. Paminklo aukštis 4,10 m., figūros aukštis – 2 m. Tuo pat metu skverelyje pastatyti ir trys žibintai.

Vieta, kurioje pastatytas paminklas, buvo pasirinkta atsitiktinai, tačiau rinkdamas medžiagą būsimam paminklui, skulptorius Algirdas Bosas surado faktą, kad apie 1921 m. šioje vietoje buvo pasodinta ąžuoliukų ir liepaičių būtent Jurgio Pabrėžos atminimui įamžinti. Statant paminklą buvo aptikta senosios koplytėlės liekanų.

Ant neaukšto šešiakampio pjedestalo iš juodo poliruoto granito, paprastų lauko riedulių taku, tarsi suaugančiu su grindiniu ir vienuolyno siena, stovi kiek palinkusi figūra. Atrodo, kad ji išeina pro sunkias kaustytas vienuolyno duris – simbolinę ribą, kurią peržengia ir ties kuria sustingsta figūra. Žvelgiant iš tolo, bendras paminklo siluetas įgauna varpo formą.

Vienoje J. Pabrėžos skulptūros rankoje – augalo šaknys, kitoje – antžeminė augalo dalis; rankų gestas primena šv. Mišias. Figūros krūtinės plokštumoje – Šventojo Rašto žodžiai lietuvių ir lotynų kalbomis: „Žmogau, kurį Aukščiausias globoja, kuris gyveni Visagalio pavėsy, Viešpačiui tarki: „O mano Dieve, prieglobsti mano, tvirtove, tavimi aš viliuosi.“ PS 90, (91)“. Nugarinė paminklo pusė – Gyvybės medis, išaugantis į faktūrą, primenančią bažnyčios ar zakristijos duris.

Apatinė paminklo dalis – akmeninis pjedestalas. Nugarinėje pusėje tarsi iš akmenų sukrautas senas pamatas, pereinantis į grindinį. Priekinėje dalyje – trys plokštumos – reljefai, pasakojantys apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir darbus. Centriniame reljefe – ties augalu palinkęs vienuolio atvaizdas, kurį antrame plane atkartoja figūra, atverianti vienuolyno vartus, išeinanti į senąją Kretingą, nužymėtą namų stogais ir bažnyčių bokštais, – pas žmones. Kairiajame reljefe – vienuolis žengia į miestą, dalija žmonėms vaistažoles. Dešiniajame – grįžta vakaro maldai į celę, kurios kampe kabančio Nukryžiuotojo figūra apipinta vienuolyno sieną praaugusiu žolynu.

Prie figūros kojų įkomponuoti pirmųjų Jurgiui Pabrėžai skirtų Algirdo Boso darbų (medalio, plaketės) atvaizdai tarsi ženklina kūrybinio proceso pakopas.

Lina Buikienė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. ELTA. Kretingai – 740 metų. Lietuvos rytas, 1993, birželio 29.
 2. KANARSKAS, Julius. Jurgis Pabrėža ir Kretinga. Švyturys, 2001, sausio 13, p. 5.
 3. KUKLYS, Algis. Auksinis paminklas. Vakarų ekspresas, 1994, balandžio 8, p. 12.
 4. KUKLYS, Algis. Jurgio Pabrėžos atminimui. Klaipėda, 1996, balandžio 13, p. 15.
 5. LUBYTĖ, Elona. Mūsų istorijos poezija, pagaliau įsikūnijusi lietuviškuose monumentuose. Lietuvos rytas, 1994, liepos 8, p. 37.
 6. Pabrėža Jurgis Ambraziejus. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 17, p. 202. ISBN 978-5-420-01675-6.
 7. Paminklas Ambrozijui Jurgiui Pabrėžai [nuotrauka]. Iš Kretingos rajono kultūros paveldas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2005, p. 23. ISBN 9955-544-45-7.
 8. PAULAUSKAITĖ, Sigita. Dviejų stebuklų rezultatas. Pajūrio naujienos, 1993, birželio 25, p. 4.
 9. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Kuriamas J. Pabrėžos paminklas. Švyturys, 1991, gruodžio 18, p. 2.
 10. SKRIPKAUSKAS, Juozas. Kretingos jubiliejus. Vakarų ekspresas, 1993, liepos 2.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai