Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Daubėnų k. II senosios kapinės

Daubėnų k. II senosios kapinės, vadinamos Maro kapeliais, yra Žydiškėmis vadinamame Daubėnų miške. Datuojamos XVII–XIX a., buvo laidojami Daubėnų k. gyventojai. Vėliau jose buvo laidojami savižudžiai ir nekrikštyti vaikai. 1941 m. birželio pabaigoje palaidoti du raudonarmiečiai. Legendos pasakoja, kad aukštesnėje kapinių dalyje buvusi bažnytvietė.

Kapinės aptvertos apie 80 cm aukščio horizontalių karčių tvora. P. r. dalyje ties viduriu yra 0,8 m pločio įėjimas. R. dalyje stovi stogastulpio stiebas, p. ir v. dalyse – po seną kryžių (aukštis iki 5 m), kurių stiebuose įrėžtos datos: 1893, 1850, 1892. Š. dalyje yra 1,10 m aukščio ir 0,7 m pločio juodo šlifuoto akmens paminklas su iškaltu užrašu: „Kapų tyla pušų ošimas / te ramų poilsį suteiks / 1990 / Godliauskai“. Centrinėje kapinių dalyje, r.–v. kryptimi stovi 2 mediniai ir 1 metalinis kryžiai: metalinis – 1,55 m aukščio, suvirintas iš vamzdžių, mediniai – 1,5 ir 1,4 m aukščio, kalti iš lentų. Ant vieno jų kryžmos baltais dažais užrašyta: „Saulė šildo žemės paviršių siūbuoja medžiai paukšteliai čiulba linksmas giesmes / Jiems amžina ramybė žemėje.“

Daubėnų k. II senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24190.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Daubėnų k. antrosios senosios kapinėsIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24190>.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 22, p. 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai