Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija

Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija (toliau – LNESA) buvo įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje kaip nevyriausybinė organizacija 1999 m. gegužės 28 d.

Skautybės tikslas – berniukus ugdyti vyrais, mergaites – moterimis. Reikia pripažinti skirtumus, pašaukimų ypatybes ir jų nepainioti, o ugdyti kiekvieno galias atskirai.

Tapdamas skautu vaikas/jaunuolis pasirenka gyvenimo kelią: stengiasi ir mokosi tarnauti. Skautas visada turi stengtis neišsigąsti sunkumų, nepasiduoti masinei madai ir nuotaikoms.

Misija: auklėti jaunimą vieningos Europos dvasia, remiantis R. Baden-Powell (skautybės įkūrėjo) tradicinio skautavimo praktika ir krikščionybe.

Vizija: tapti integruota į visuomenę, novatoriška, tvirtas krikščioniškas vertybes ir skautavimo praktiką puoselėjančia organizacija.

Tikslai:

 • ugdyti jaunimą taikant Europos skautų metodiką;
 • tarnauti savo šaliai, Europai ir Bažnyčiai;
 • palaikyti šiltus ir draugiškus santykius su kitomis Lietuvos, Europos bei pasaulio jaunimo organizacijomis siekiant teisingesnės ir broliškesnės visuomenės.

Uždaviniai:

 • bendradarbiauti su šeima, kuri pirmiausia yra atsakinga už vaiko ugdymą;
 • remiantis Europos skautų pedagogika, praktikuoti skautavimą atskirose lyčių grupėse, ugdant berniukų vyriškumą, mergaičių moteriškumą;
 • ugdyti jaunimą sąmoningais, atsakingais ir aktyviais piliečiais bei tikrais europiečiais, pažįstančiais ir atvirai priimančiais Europos tautas bei kultūras;
 • ugdyti organizacijos narius sąmoningais, atsakingais ir aktyviais krikščionimis, suvokiančiais krikščionybę kaip tikrąjį Europos identitetą.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Apie mus. Iš Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija [interaktyvus], [2011] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.europosskautai.lt/Skautai/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=27>.
 2. Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
 3. LNESA. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2011 m. vasario 14 d. [žiūrėta 2011 m. vasario 14 d.]. Asmeninis pranešimas.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai