Temos

Atnaujinta 2022-08-30

Dvarčininkų kaimas (išnykęs kaimas)

Dvarčininkų kaimas yra šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 5 km į šiaurės rytus nuo Salantų, 1,26 km į šiaurės vakarus nuo kelio Seda–Barstyčiai–Salantai.

Vietovės pavadinimas yra žodžio „dvaras“ vedinys. Rašytiniai šaltiniai Dvarčininkų pavadinimą kildina iš naujakurio Dvariono pavardės, kuri sutinkama kaimo katalikų sąrašuose.

Dvarčininkai susiformavo XVIII a. Baidotų kaimo vakariniame pakraštyje. Tai buvo tipinė šiam regionui nedidelė, kelių vienkieminių ūkių gyvenvietė, kurios žemė plytėjo abipus Salanto ir Notės upelių, ties jų santaka esančioje lygumoje.

1846 m. čia stovėjo 6 prievolininkų sodybos, kuriose gyveno Platelių dvare baudžiavą ėjusių žemdirbių šeimos.

XIX a. pirmoje pusėje Platelių dvaro savininkai grafai Šuazeliai kaime, šalia Salanto ir Notės santakos esančioje Santeklės vietovėje, pastatė vandens malūną. Tarpukariu jį iš grafų nuomojosi malūnininkas Pranciškus Karlinskas. Per 1926 m. pavasarį malūnas buvo smarkiai nukentėjęs nuo potvynio.

Panaikinus baudžiavą, 1861 m. kaimas tapo Gintališkės valsčiaus ir seniūnijos dalimi, o nuo 1915 m. priklausė Salantų valsčiui. Pobaudžiavinės žemės reformos metu visa žemė buvo išskirstyta į 200 rėžių ir išdalinta valstiečiams.

1923 m. Dvarčininkuose buvo 13 ūkių, kuriuose gyveno 88 valstiečiai.

Per Lietuvos žemės reformą kaimas buvo išskaidytas į vienkieminius ūkius. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Dvarčininkuose buvo 22 ūkiai, kuriuose gyveno ir žemę dirbo apie 120 žmonių.

Nuo 1950 m. Dvarčininkai priklausė Salantų rajono Erlėnų apylinkei. 1959 m. kaime gyveno 53 žmonės.

Reformuojant administracinį-teritorinį suskirstymą, šiaurinė ir rytinė kaimo žemės dalys buvo perduotos Skuodo rajono Notėnų apylinkei, o skiriamoji riba tarp skirtinguose rajonuose atsidūrusių kaimo dalių buvo nubrėžta pagrindine gyvenvietės gatve.

Kretingos rajono Imbarės apylinkei priklausančioje kaimo dalyje 1974 m. tebestovėjo 4 vienkieminės sodybos. Tarp jų – ir vandens malūnas, kurį sovietų valdžia pokariu nacionalizavo ir perdavė kolūkiui.

Melioruojant ir plečiant ariamus kolūkio laukus, XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje iš kaimo buvo iškeldinti paskutiniai gyventojai, o jų sodybos nugriautos. Nebeliko ir vandens malūno. Kairiajame Salanto krante plytėjusi kaimo žemės dalis buvo prijungta prie gretimo Laivių kaimo.

Gyventojams grąžinant pokario metais atimtą žemę, buvo išsaugotas Dvarčininkų vardas, o kaimui priskirta 160,77 hektaro žemės.

Iš Dvarčininkų kaimo kilusi žurnalistė Adelė Mišeikytė-Žičkuvienė (g. 1953 m.).

Kaime stovėjo koplytėlė su Marijos Maloningosios, Nazariečio ir Šv. Juozapo skulptūromis, pastatyta gyventojų lėšomis XIX a. II pusėje, atnaujinta XX a. I pusėje. Kaimui ištuštėjus, apie 1988 m. nuversta. Salantiškės Bronislavos Panumytės-Giedraitienės 1999 m. pastatyta nauja mūrinė koplytėlė, kuri pašventinta 2000 m. Prieš Sekmines kasmet pabendrauti ir pasimelsti už Anapilin išėjusius kaimynus prie koplytėlės susirenka buvę Dvarčininkų kaimo gyventojai.

Stovi monumentalus kryžius, pastatytas XX a. vid., yra saugotini kultūros paveldo objektai – Santeklės-Dvarčininkų vandens malūno vieta, Dvarčininkų Pilalė, Pilaitė (dab. Laivių k. teritorijoje) – Laivių, Erlėnų piliakalnis, vad. Pilale (unikalus objekto kodas – 5212).

Parengė Rita Vaitkienė, Asta Kuktorovienė, 2022

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Dvarčininkai – dvariūno įkurtas kaimas. Švyturys, 2019, gegužės 8 d., p. 5–6 p.
  2. Dvarčininkai (Kretinga). Iš Vikipedija: Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. Atnaujinta 2021 rugpj. 19. [žiūrėta 2021-09-08]. Prieiga per internetą: < Dvarčininkai (Kretinga) – Vikipedija (wikipedia.org)>.
  3. Koplytėlė su Marijos Maloningosios, Nazaretiečio ir Šv. Juozapo skulptūromis. Iš Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas, [b.v.], [b. d.], [žiūrėta 2022-08-25]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/fc573704-d354-4374-8ee5-97895b9a9e2e>.
  4. Laivių, Erlėnų piliakalnis, vad. Pilale. Iš Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas, [b.v.], [b. d.], [žiūrėta 2022-08-25]. . Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/fc573704-d354-4374-8ee5-97895b9a9e2e>.

 

 

 

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai