Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Darbėnų k. senosios kapinės

Darbėnų k. senosios kapinės yra Darbėnų mstl. v. pakraštyje, prie kelio į Palangą. Apjuostos akmenų mūro tvora ir aukštų medžių. Teritorijos plotas – 1 500 kv. m.

Pasak kapinių sargės Salomėjos Raišienės, kapinės čia įkurtos labai seniai, tačiau senieji kapai neišliko. Seniausi išlikę kunigų kapai. Dažniausiai pasikartojančios pavardės: Butkai, Galdikai. Seniausi užrašai – 1791–1836 m.

Buvusios Darbėnų Romos katalikų parapijos kapinės po Antrojo pasaulinio karo buvo paverstos bendrosiomis miestelio ir aplinkinių kaimų kapinėmis.

Kapinių senosios dalies viduryje stovi medinė koplyčia su bokšteliu ir kryžiumi.

Kapinėse yra senų ir naujų medinių ornamentuotų kryžių, 1939 m. statytas (1989 m. atstatytas) Moterų draugijos Motinos kryžius. Yra keli objektai, registruoti Dailės paminklų sąrašuose: medinė koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Marijos skulptūra, iš akmens iškalinėta koplytėlė su kryžiumi (1894 m.), esanti kapinių r. pakraštyje, prie Jokūbo ir Magdalenos Semučių kapo, ir akmens plokštumoje iškaltas kryžius su širdimi, žvaigždėmis bei pusmėnuliu. Kryžių juosia akmens plokštumos pakraščiuose iškaltas užrašas: „1881. Amzina. atilsi. usz. Jusie. Antona“. Šis antkapinis akmuo dabar įmūrytas greta pagrindinio kapinių įėjimo.

Darbėnų kapinių naujosios dalies r. pusėje 1993 ir 1998 m. perlaidoti 3 ar 4 partizanų neidentifikuoti palaikai, iškasti 1992–1993 m. Darbėnų ligoninės (buvusios Darbėnų valsčiaus NKGB būstinės) kieme bei 1998 m. iš Linkių miško perkelto ir šalia palaidoto 1948 m. kovo 23 d. žuvusio partizano Vladislovo Galdiko atminimui. Kapą ženklina medinis R. Grodneckienės kurtas medinis paminklas: trapecijos formos, nedažytas, per vidurį – kryžius. Viršutinėje dalyje išskaptuotas užrašas: „Nežinomiems kankiniams / ant Tėvynės aukuro / gyvybes sudėjusiems / 1944–1950“.

Kapinėse esančioje Januševičių šeimos kapavietėje slapta palaidotas 1946 m. kovo 23 d. Kretingos aps. Darbėnų vls. Žydelių k. žuvęs Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Juozas Januševičius–Jonušas. Jo kapą ženklina XX a. antroje pusėje pastatytas paminklas.

Darbėnų kapinėse yra dar vienas XX a. pradžios paminklas Vaičekauskų šeimos kapavietėje slapta iš Darbėnų žvyrduobių perkelto 1947 m. vasario 16 d. Kretingos aps. Darbėnų vls., Auksūdžio (neofic. Ežkelių) k. žuvusio Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizano Adomo Vaičekausko atminimui.

Darbėnų k. senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24194.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Darbėnų k. senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24194>.
 2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų miestelio istorijos ir kultūros paminklai. Švyturys, 1991, rugpjūčio 28, p. 3.
 3. Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Marijos skulptūra. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=9472>.
 4. Semučių kapo antkapinis paminklas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=15351>.
 5. Palangos g. Darbėnų kapinių naujoji dalis. Iš genocid.lt [interaktyvus] [b. v.] Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [b. d.] [žiūrėta 2015 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
 6. PAULIKIENĖ, Danutė. Laidojimo vietos. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 9. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
 7. PUIŠIENĖ, Audronė. Telks kilniai misijai: išsaugoti Darbėnų kapinių koplyčią. Pajūrio naujienos, 2010, rugsėjo 17, p. 19.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai