Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos m. senosios stačiatikių kapinės

1866 m. Kretingoje įsteigta stačiatikių parapija iš pradžių neturėjo savo kapinių. Mirusieji buvo laidojami katalikų parapijos kapiniųšiaurinėje ir evangelikų liuteronų kapinių rytinėje dalyse. 1873 m., pasirodžius Vilniaus generalgubernatoriaus įsakymui dėl atskirų kapinių stačiatikiams steigimo jam pavaldžiose gubernijose, Kretingos šventikui Vladimirui Jurevičiui buvo pavesta įsteigti stačiatikių kapines, kurios netrukus buvo atidarytos prie Gargždų kelio, šalia evangelikų liuteronų kapinių. Kapinės yra Kretingos m. rytinėje dalyje, į šiaurę nuo Dupulčių ir J. Jablonskio g. sankryžos.

Nuo 1889 m. bendruomenei vadovavo protojerėjus Nikolajus Vedenskis. Jo rūpesčiu XX a. pradžioje stačiatikių kapinės buvo aptvertos 1,5 m aukščio akmenų tvora, rytinėje dalyje išmūryti plytiniai vartai su ažūriniais metaliniais varteliais. Pietinėje dalyje 1905 m. pastatyta tašytų akmenų blokelių su plytų mūro kontraforsais bizantiško stiliaus Šv. Eleuterijaus koplyčia su bokšteliais.

Teritorijos plotas (0,44 ha) sudaro stačiakampio formą. Centrinėje dalyje – aukštas postamentas, gausu betoninių ir akmeninių antkapinių paminklų, keletas lietų ketaus kryžių. Šiaurės rytuose stovi du paminkliniai akmenys. Palei kapinių tvorą auga aukšti lapuočiai medžiai.

Palaidoti Kretingos m. gyventojai.

Kapinės buvo apleistos, neprižiūrimos (išskyrus kelis kapus). Per teritoriją išmintas keliukas. Antkapiniai paminklai ir kryžiai išvartyti, sulaužyti. Koplyčia suniokota, sienos ištepliotos, tvora ties rytiniu įėjimu išversta.

2005 m. Kretingos m. senosios stačiatikių kapinės pripažintos valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas 24483.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Senosios Kretingos parapijos kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 16 d.]. Prieiga per internetą <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=123:senosios>.
  2. KANARSKAS, Julius. Stačiatikių bendruomenė. Iš Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 106-108. ISBN 978-609-404-057-3.
  3. Kretingos m. stačiatikių senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b.d.] [žiūrėta 2013 m. balandžio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24483&lang=lt>.
  4. Kultūros paveldo stebėsena: 2010 m. kultūros objektų būklės patikrinimo aktai. Iš Kretingos rajono savivaldybė [interaktyvus] Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2013 m. balandžio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/5422>.
  5. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: stačiatikių senosios kapinės. Kultūros vertybės kodas L852. Kretingos rajono savivaldybės paminklotvarkos archyvas, 1998.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai