Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Kretingos r. vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

Kretingos r. vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ – neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą pagal M. Montessori ugdymo metodą.

Vizija. Lopšelis-darželis – įstaiga, kurioje vaikas yra laisvas, darantis sprendimus, pats savos asmenybės kūrėjas.

Misija:

 • sukurti modernią, šiuolaikišką M. Montessori pedagoginę sistemą atitinkančią ugdymo(si) aplinką;
 • suteikti tinkamu laiku profesionalią pagalbą, tenkinti vaiko ugdimosi poreikius, tėvų lūkesčius;
 • užtikrinti visų bendruomenės narių saugumą, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimą.

Lopšelis-darželis „Eglutė“ oficialiai savo veiklą pradėjo 1984 m. gegužės 5 d. kaip Kretingos tarybinio ūkio-technikumo žinybinė įstaiga. Darželiui pradėjus veikti, panaikintas to paties pavadinimo darželis Kurmaičių kaime, o dalis auklėtinių perkelti į naująjį. Į naująjį lopšelį-darželį „Eglutė“ dirbti perėjo ir dalis buvusio darželio darbuotojų. Nuo lopšelio-darželio atidarymo pradžios veikė 2 ugdytinių grupės, o  tų pačių metų rudenį – 4.

1991 m. Kretingos žemės ūkio technikumo lopšelis-darželis „Eglutė“ pervestas Kretingos  apylinkės žinion (Kretingos r., Kretingos apyl. vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“). Liko tik 2 grupės. Tuščiose grupių patalpose įkurdintos Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos pradinės klasės.

1991–1992 mokslo metais auklėtojai Rasai Skėrutei (Riaukienei) ir direktorei Vidai Simaitienei susidomėjus M. Montessori metodu, įstaigoje pradėta taikyti šią pedagoginę sistemą.

1994–1996 m. Stasė Anužienė ir Vida Simaitienė dalyvavo ir baigė Amerikos lietuvių Montessori draugijos, Lietuvos Montessori asociacijos ir Vilniaus Montessori metodo centro organizuotus ilgalaikius Montessori mokytojų ruošimo kursus. 2000 m. Lietuvos Montessori asociacijos organizuotus ilgalaikius Montessori  mokytojų ruošimo kursus baigė visos pedagogės.

1995 m. darželio pavaldumą perėmė Kretingos r. sav. administracijos švietimo skyrius.

Nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. atidaryta trečia ikimokyklinio ugdymo vaikų grupė, o Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos pradinės klasės grįžo į savo mokyklos pastatą. 2013 m. rugsėjo 1 d. įsteigta lopšelio grupė.

2014 m. duomenimis,  lopšelyje-darželyje „Eglutė“ veikia trys vaikų grupės: 2 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo.  Jas lanko 59 vaikai.  Dirba 8 pedagogai, kurie yra Lietuvos M. Montessori asociacijos ir Žemaitijos M. Montessori bendrijos nariai.

Nuo 2004 m. įstaiga tapo savarankiška asignavimų valdytoja, įsteigta vyr. buhalterio pareigybė.

Vadovai: Dalia Kvietkuvienė (1984–1989 m.), Vida Simaitienė (nuo 1989 m. birželio mėn.).

Jurgita Bružienė 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Kretingos rajono vaikų darželis „Eglutė“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono vaikų darželis „Eglutė“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.eglute.kretinga.lm.lt/index.php>.
 2. Kretingos rajono vaikų darželio „Eglutė“ 2009–2010 m. m. veiklos aprašas. Iš Kretingos rajono vaikų darželis „Eglutė“: Veikla: Veiklos aprašas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono vaikų darželis „Eglutė“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.eglute.kretinga.lm.lt/images/stories/eglutes_aprasas_2009-2010.pdf>.
 3. MATULAITYTĖ–KETURKIENĖ, Ona. Viską darysiu pats. Dialogas, 1994, rugpjūčio 12, p. 5.
 4. Praeitis. Dabartis [Rankraštis]. [Padvariai], b. m.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai