Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus parapija

1928 m. įkurta Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus filija, kuriai priklausė Tūbausių, Genčų, Kurmaičių, Pajuodupiųir kiti aplinkiniai kaimai. Šiuo metu Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus parapija priklauso Palangos dekanatui.

Tūbausių klebonas Antanas Petronaitis (1905–1989) 1949 m. buvo areštuotas ir ištremtas, į Lietuvą grįžo 1956 m.

Už ryšius su Lietuvos laisvės armija 1946 m. suimtas klebonas Petras Jasas, nuteistas 10 m. pataisos darbų. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia nuolatinio kunigo neturi, aptarnauja Kretingos klebonas.

1994–2007 m. klebonu buvo Kretingos kunigas pranciškonas Leopoldas Scheifele (Ernst Helmuth Scheifele). Jo pastangomis bažnyčia buvo iš pagrindų atnaujinta, suburta gyva tikinčiųjų bendruomenė. Tai buvo pirmas klebonas apskrityje, įkūręs parapijos komitetą (tarybą), darbo grupeles, kas savaitę leidžiantis Bažnyčios biuletenį. Klebonas atgaivino senas tradicijas, etnosą – šv. Mišių metu grojama kanklėmis, po šv. Mišių tikintieji iškilminga procesija eina aplink bažnyčią. Tūbausiai turi savo senų melodijų, pagal kurias gieda šv. Andriejaus giesmę, Marijos valandas. Bažnyčioje giedamos iš maldaknygės „Marijos valandos“ – per Adventą, „Graudūs verksmai“ – per Gavėnią ir Rožinio malda – paprastu laiku.

Parapija įsigijo pastatą Kurmaičiuose: ten veikia vaikų būreliai: siuvėjų, muzikantų, stalių, su tam pritaikytomis patalpomis. Įgytas reikalingas inventorius, įrengta vaikų žaidimo aikštė.

Nuo 1994 m. savo tarnystę atlikęs kunigas išmokė kurmaitiškius, tūbausiškius daugelio dalykų: kvietė tikėti, būti atsakingiems vieniems už kitus, gyventi bendruomenėje, švęsti sekmadienį. Kunigas dažnai lankėsi mokykloje, bendravo su vaikais. Jis mokyklai padovanojo pirmąjį kompiuterį ir kopijavimo aparatą, daugybę žaislų, kitų priemonių. Kunigas buvo įkūręs vaikų popamokinės veiklos namus, į kuriuos rinkdavosi vaikai, kai jų tėvai užimti darbuose.

Jolanta Klietkutė, 2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. BENDIKAS, Aloyzas. Tėvą Leopoldą prisimenant. Iš Kretingospranciskonai.lt [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos pranciškonai, 2012 [žiūrėta 2012 m. vasario 24 d.] Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=273:tv-leopold-prisimenant&catid=77:prancikonai&Itemid=105>
 2. JOMANAITĖ, Diana. Atlaidų iškilmes pratęsė bendruomenės šventė. Pajūrio naujienos, 2011, liepos 19, p. 4.
 3. KANARSKAS, Julius. Kretingos parapija tarpukariu. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Pranciškonai,  2012 [žiūrėta 2012 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=219:kretingos-parapija-tarpukariu&catid=20:parapijos-istorija&Itemid=69>.
 4. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 263.
 5. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus]. [Telšiai]: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010 [žiūrėta 2012 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>
 6. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Tūbausiuose tėvas Leopoldas pastatė gyvąją bažnyčią. Pajūrio naujienos, 2007, liepos 17, p. 7.
 7. ŽEMAITYTĖ, Dalia. T. Leopoldas Scheifele: Meditatio pauperis in deserto (Neturtėlio mąstymas dykumoje). Iš Bernardinai.lt [interaktyvus]. [Vilnius]: VšĮ „Bernardinai.lt“, 2006–2012 [žiūrėta 2012 m. vasario 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/5186>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai