Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Laukžemės kaimas

Laukžemės kaimas ir dvaras minimi nuo XVI a. pr. 1583 m. čia stovėjo medinė bažnyčia. 1645 m. dvaro savininkas Andriejus Radziminskis pastatė naują, kuri gavo Šv. apaštalo Andriejaus vardą. 1752 m. bažnyčia buvo praplėsta ir padidinta. Ta proga Žemaičių vyskupas A. Tiškevičius įsteigė Laukžemės parapiją.

Nuo XIX a. pr. kaimas tapo Darbėnų valsčiaus Laukžemės seniūnijos administraciniu centru. 1846 m. Laukžemė jau vadinama miesteliu, kuriame buvo 44 namai. 1870 m. ji priklausė dvarininkui Medemui, o 1888 m. ją valdė baronas Georgijus von Štempelis.

Apie 1850 m. buvo pastatyta nauja bažnyčia. Prie jos klebono rūpesčiu 1853 m. veikė parapinė mokykla, kurią lankė 31 vaikas. Po 1863 m. sukilimo ji uždaryta.

XIX a. pr. šalia dvaro pastatytas magazinas-grūdų sandėlis valstiečių grūdų atsargoms laikyti, o vėliau – dvaro spirito varykla. Ji savo produkciją tiekė Laukžemėje ir apylinkės kaimuose veikusioms smuklėms.

1923 m. bažnytkaimyje buvo 21 kiemas ir 224 gyv., o greta esančiame dvare – 6 kiemai ir 65 gyv. Tarpukariu veikė šaulių būrys, pavasarininkų kuopa, katalikų vyrų ir katalikių moterų draugijų skyriai, „Ginklų vajaus“ komitetas, tretininkų kongregacija, jaunalietuvių skyrius, pašto agentūra, pradinė mokykla, 1939 m. pr. įsteigtas Kretingos vartotojų bendrovės skyrius.

Sovietmečiu Laukžemė buvo kolūkio centrinė gyvenvietė ir apylinkės administracinis centras, kuriame 1950 m. gyveno 243 žmonės. 1952–1999 m. kaime veikė septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, 1999–2009 m. – pagrindinė mokyklos, o nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. – Kretingos r. Darbėnų gimnazijos filialas.

Nuo 1945 m. Laukžemėje veikė klubas-skaitykla, 1950 m. perorganizuota į biblioteką (dabar Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filialas). 1996 m. ji perkelta į Laukžemės pagrindinės mokyklos patalpas. Dalis mokyklos spaudinių fondo perduota filialo bibliotekai, aptarnaujami 10 aplinkinių kaimų gyventojai.

Laukžemėje gyveno ir dirbo Feliksas Sereika (1844 m. (kitur – 1845 m.) – 1913 m. birželio 27 d.) – kunigas, lietuvybės puoselėtojas, lietuviškos spaudos platintojas; Pranciškus Čepulis (1884 m. lapkričio 14 d. – 1962 m. kovo 30 d.) – kunigas, vienuolis pranciškonas, karių savanorių organizatorius, tikėjimo gynėjas; Konstantinas Olšauskas (1867 m. balandžio 23 d. – 1933 m. birželio 18 d.) – kunigas prelatas, visuomenės veikėjas, Lietuvos valstybingumo kūrėjas, lietuvybės puoselėtojas, Laukžemės dvaro bendrasavininkis.

Kaime gyvena 342 žmonės (2001).

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. BRUKAS, Algirdas. Laukžemė. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2007, t. XI, p. 617. ISBN 5-420-01486-6.
 2. BUIKIENĖ, Lina; ir KAZLAUSKIENĖ, Erika. Olšauskas Konstantinas. Iš Kretingos personalijų žinynas[interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2009 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/olsauskas_k>.
 3. BUIKIENĖ, Lina; ir KAZLAUSKIENĖ, Erika. Sereika Feliksas. Iš Kretingos personalijų žinynas[interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2009 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=217>.
 4. Čepulis Pranciškus Kazimieras. Iš Anykštėnų biografijų žinynas [interaktyvus]. Anykščiai: Pasaulio anykštėnų bendrija, 2008 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1206>.
 5. Išsikovojo gimnazijos statusą. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 29, p. 7.
 6. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
 7. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 29, p. 3.
 8. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. IšKlaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
 9. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filialas. Iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/laukzeme>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai