Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Švyturys

Švyturys – Kretingos rajono laikraštis, leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d. Kretingoje.

Iki 1950 m. buvo Kretingos apskrities laikraštis, 1950–1990 m. – Lietuvos KP Kretingos rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys, nuo 1990 m. lapkričio 21 d. – nepriklausomas rajono laikraštis, jo steigėja ir leidėja – UAB „Švyturio laikraštis“.

1944–1945 m. leidžiamas kartą, 1946–1947 m. vieną–du kartus, 1949–1950 m. du–-tris kartus, vėliau – tris kartus, o nuo 1990 m. – du kartus per savaitę.

Iki 1950 m. vadinosi „Žemaičių tiesa“, nuo 1951 m. sausio – „Stalinietis“, 1961–1962 m. – „Į komunizmą“, nuo 1962 m. gegužės 3 d. – „Švyturys“: tuomet ėjęs laikraštis „Į komunizmą“ buvo sujungtas su Klaipėdos r. ėjusiu „Raudonuoju švyturiu“. Nubraukus pirmąjį žodį liko „Švyturio“ pavadinimas. Iš pradžių tai buvo dviejų rajonų laikraštis, vėliau įkurtas atskiras Klaipėdos r. laikraštis „Banga“, o Kretingoje taip ir liko – „Švyturys“.

Redaktoriai: B. Kisarauskas (1944–48), G. Taurinskienė (1950 m.), A. Steckis (1951–1952), A. Meškauskas (1953–1954), B. Lazdynas (1955–1956), Vytautas Misevičius (1957), A. Katkus (1958–1962), A. Pupienis (1962–1963), J. Paršonienė (1963–1966), Feliksas Rapalis (1966–2002), Audronė Griežienė (2001 m. gegužės mėn. iki 2009 m. liepos mėn.), Laima Stonkuvienė (nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki 2010 m. rugsėjo mėn.), Aistis Mendeika (nuo 2010 m. rugsėjo mėn.).

Redakcijoje yra dirbę Respublikoje žinomi žurnalistai: Algirdas Berželionis, Jadvyga Godunavičienė, Antanas Ališauskas, Regina Kvaraciejienė, Rima Lipšienė, Aušra Gliožerytė, Genovaitė Paulikaitė. Ilgamečiai korespondentai buvo: Stanislava Petraitienė (redaktoriaus pavaduotoja), Liuda Mažiliauskienė, Bronius Žemaitis, fotokorespondentas Jonas Šimkus, A. Macius ir kiti.

Laikraščio priedai: „Salantų kraštas“ (2008–2010 m.), „Pro kaimo langą“.

2010 m. laikraštis leidžiamas 2000–2300 egzempliorių tiražu, „Švyturį“ spausdina Kretingoje įsikūrusi „Vakarų spaustuvė“.

Nijolė Raudytė, 2010; Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. ANDRIEKUS, Leonardas. Pranciškonų veikla spaudoje. Pranciškaus varpelis, 1956, Nr. 7, p. 208.
  2. RAGUOTIENĖ, Genovaitė. Šviesi vieta Kretingoje. Švyturys, 1991, gegužės 4, p. 3.
  3. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kretingoje spausdinami laikraščiai – į visą Lietuvą. Pajūrio naujienos, 2008, rugsėjo 19, p. 1.
  4. UŽTUPAS, Vilius. Kretingos spaustuvė. Švyturys, 1989, gegužės 5, p. 2.
  5. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 498.

Šaltinis: RAUDYTĖ, Nijolė. Periodinė spauda (1925–210 m.): Laikraščiai: „Švyturys“. Iš Spaudos ir knygos kelias Kretingoje. Straipsnių autorės Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010, p. 28–29. ISBN 978-9955-18-538-3.

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai