Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Mončių kaimas

Mončių kaimas atsirado iš bajoriško vienkieminio ūkio, kurį 1637 m. įkūrė Adomas Kaurila Moncevičius. Ūkiui priklausė apie 200 ha žemės.

Nepriklausomybės metais buvo įkurta Mončių seniūnija. Jos seniūnas 1932 m. buvo Juozas Daukštas, o padėjėjas – Antanas Mončys. 1932 m. kaime buvo 15 ūkių ir 118 gyv.

Normanšakės (Lankupio) upelio krante yra senos kaimo kapinės, vadinamos Maro kapeliais. Jose buvo medinis ir metalinis kryžiai.

1921 m. birželio 8 d. Mončiuose gimė menininkas skulptorius Antanas Mončys, mirė 1993 m. liepos 10 d. Paryžiuje.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 22 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugsėjo 9, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  3. PAULAUSKAITĖ, Birutė. Mončys Antanas. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2006 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=480>.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Senovės laikų gyvenvietė ir kaimo keistuoliai. Pajūrio naujienos, 2009, liepos 17, p. 7.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai