Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Senkų k. koplytėlė su Marijos Sopulingosios skulptūra

Senkų k. kapinėse nuo seno stovėjo medinė koplytėlė ir kryžiai. Jiems sunykus, kaimo gyventojos Puškorienės rūpesčiu ir lėšomis 1937 m. buvo pastatyta tašytų akmenų mūro koplytėlė, į kurią iš senosios sunykusios koplytėlės perkelta švč. Marijos Sopulingosios skulptūra, XIX a. pab. išdrožta liaudies meistro Juozapo Paulausko, gyvenusio Grūšlaukėje. Koplytėlė su skulptūra 1971 m. paskelbta vietinės reikšmės dailės paminklu. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre: 9585. 1986 m. skulptūra iš koplytėlės dingo.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kaimas, kurį įkūrė bajorai. Švyturys, 1994, rugpjūčio 6, p.
  2. Koplytėlė su Marijos Sopulingosios skulptūra. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. gegužės 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=9585>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai