Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Notiškės palivarkas

Notiškė – buvusi kaimavietė pietrytinėje Kretingos r. savivaldybės teritorijos dalyje, 9 km į pietus nuo Kartenos (Žalgirio seniūnija), Kartenalės ir Kartenalės II dešiniajame krante.

Dešiniajame Kartenalės upelio krante susiformavo vienkieminis Mažųjų Kačaičių kaimas, kuriame 1846 m. buvo 2 valstiečių sodybos. Jame prie upės pastatytas Kačaičių vandens malūnas, priklausęs Mišučių dvarui.

XIX a. pab., panaikinus baudžiavą, Mažųjų Kačaičių žemėje Mišučių dvaro savininkas įkūrė Notiškės palivarką, kuriam atiteko ir vandens malūnas. Likusias žemes leido išsipirkti jas nuomojusiems valstiečiams. Palivarkas buvo Mišučių dvaro ūkinis padalinys, dar vadinamas Nataniškiais.

Palivarko sodyba buvo medinė. Joje stovėjo administracinis pastatas, du nedideli gyvenamieji namai kumečiams ir keli ūkiniai pastatai, prie upelio – vandens malūnas. Viename iš namų nuolatos gyveno metininko šeima, kuri prižiūrėjo sodybą. Pastatai paprasti, mediniai, žemi. Staldos (trobesys gyvuliams laikyti, tvartas) didelės, mūrinės.

Iki Pirmojo pasaulinio karo Mongirdai palivarko sodybą nuomojo rusų pasienio kariuomenės Gargždų brigadai, kurios štabas buvo Kretingoje: miške ant kalnelio, už Raguviškių gelžbetoninio tilto, buvo poligonas, kuriame buvo apmokomi kavaleristai. 1915 m. caro kariuomenei pasitraukus, poligono nebeliko.

1877 m. gegužės 6 d. Notiškės palivarke gimė Vladas Mongirdas (miręs 1960 m. sausio 23 d. Kėdainiuose) – gydytojas, rašytojas, Lietuvos kariuomenės karys savanoris, Sibiro tremtinys.

1919 m. palivarką, kaip nuotakos kraitį, Jonas Viktoras Benediktas Mongirdas atidavė savo jaunesniajai dukrai Vincentai (g. 1881 m.), ištekėjusiai už teisininko, teismo pirmininko Petro Šniukštos (1877–1952). Šeima Notiškėje vasarodavo. 1928 m. Budriuose įsteigtas šaulių būrys, kurio Garbės narys buvo Petras Šniukšta, gyvenęs Notiškės dvarelyje. Apie 1930 m. šaulių gegužinėms Raguviškiuose prie Minijos vietą skirdavo Mišučių dvarininkas Vytautas Mongirdas ir jo sesuo, Notiškės dvarelio savininkė Vincenta Šniukštienė.

1922 m., Lietuvos žemės reformos metu, dalis Notiškės ir Lukauskių palivarkų žemių prijungta prie Kačaičių kaimo.

1940 m. didesnioji dalis žemės nacionalizuota, savininkei palikta tik 30 ha. Po karo valstybė nusavino ir pačią sodybą su likusia žeme, čia įkūrė Kretingos tarybinio ūkio skyrių, vadinamą Notiškės tarybiniu ūkiu, vėliau prijungtą prie „Aušros“ kolūkio. Kolūkio laikais palivarko sodyba sunaikinta. Ją mena tik betoninės malūno užtvankos liekanos. Sovietmečiu kaimas sunaikintas ir išbrauktas iš gyvenviečių sąrašų.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Mišučių dvaras – Mongirdų šeimos lopšys. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 16, b. 81.
  2. MICKEVIČIUS, Juozas. Mišučių dvarelis. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 28–96.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai