Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Jaunieji policijos rėmėjai (JPR)

Judėjimas „Jaunieji policijos rėmėjai“ (toliau – JPR) yra savanoriškas moksleivių susivienijimas, įsteigtas padėti teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.

JPR judėjimo steigėjas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir visuomeninė organizacija „Stabdyk nusikalstamumą“. Judėjimas JPR vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei JPR nuostatais.

Pagrindinis JPR tikslas – padėti miestų ir rajonų policijos komisariatams vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją. Ugdyti moksleivių patriotiškumą, pilietinį sąmoningumą, teisinę sąmonę ir atsakomybę. Mokymo įstaigose propaguoti teisinį švietimą tarp moksleivių, rengti susitikimus su teisėsaugos institucijų darbuotojais, pokalbius, paskaitas, viktorinas, konkursus ir kitas priemones teisės tematika.

JPR nariu gali būti kiekvienas moksleivis, sulaukęs 14 metų, nepriekaištingo elgesio, norintis dalyvauti šiame judėjime. Moksleivis, norintis tapti JPR nariu, susipažįsta su JPR nuostatais ir pateikęs raštišką prašymą priimamas į judėjimo narių gretas.

JPR veikla: moksleivių orientavimas studijuoti Teisės akademijoje ir ateityje dirbti vidaus reikalų sistemoje; dalyvaujama prevenciniuose renginiuose rajono mokyklose, populiarinamos policijos pareigūnų profesijos, keliamas viešosios tvarkos palaikymo darbuotojų įvaizdis. Taip pat – susitikimai, paskaitos, teisės straipsnių studijavimas, įvairūs renginiai, patruliavimas viešose vietose. Patruliuodami viešose vietose ar per renginius jaunieji policijos rėmėjai dėvi specialias liemenes su užrašu „Jaunasis policijos rėmėjas“, taip pat segi specialų ženklą. Jaunieji policijos rėmėjai kartu su Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistėmis svarsto, kaip mažinti paauglių nusikalstamumą.

2007 m. spalio mėnesį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariatas pradėjo aktyvią veiklą su jaunaisiais policijos rėmėjais. Į policijos komisariatą susirinko dvidešimt vaikų, sulaukusių 14 metų, norinčių dalyvauti judėjime „Jaunieji policijos rėmėjai“. 2008–2011 m. Klaipėdos AVPK Kretingos r. PK tęsė veiklą su jaunaisiais policijos rėmėjais.

Jauniesiems policijos rėmėjams, sulaukusiems 18 metų, rengiamos išleistuvės. Švenčių metu atsisveikinama su policijos rėmėjais, žaidžiami įvairūs žaidimai, aptariami metų veiklos rezultatai.

Nuo įsikūrimo pradžios, 2007 m., vadovavo Klaipėdos AVPK Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistės Lijana Galdikienė  ir Gitana Macienė.

2012–2013 m. susibūrė Salantų JPR, tuomet dalyvavo 8 Jaunieji Policijos Rėmėjai, 2013 m. dalyvauja 6 JPR nariai. Pradžioje atstovavo Salantų Jaunuosius Policijos rėmėjus, nuo 2013 m. – Kretingos Rajoną. Koordinuoja Salantų nepilnamečių reikalų inspektorė Regina Jokužienė.

Kretinga savo JPR narių nebeturi.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Jaunieji policijos rėmėjai prisistatė Kretingos jaunimo informacijos mugėje. Iš Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://klaipeda.policija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1274%3Ajaunieji-policijos-rmjai-prisistat-kretingos-jaunimo-informacijos-mugje&catid=44%3Akretingos-rpk-naujienos&Itemid=1&lang=lt>.
 2. Jaunimo organizacijos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/185>.
 3. MACIENĖ, Gitana.  Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2011 m. vasario 3 d. [žiūrėta 2011 m. vasario 3 d.]. Asmeninis pranešimas.
 4. LIAUČYS, Rytis. Dėl Kretingos krašto enciklopedijos [interaktyvus]. Pranešimas Astai KUKTOROVIENEI.Salantai: Kretingos rajono Jaunieji Policijos Rėmėjai, 2013 m. spalio 18 d. [žiūrėta 2013 m. spalio 20 d.]. Asmeninis pranešimas.
 5. „P. N.“ INFORMACIJA. Jaunieji policijos rėmėjai išbandė karinį gyvenimą. Iš Pajūrio naujienos[interaktyvus]. 2010, liepos 30 d., priedas „Kuprinė“ [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?sid=5519&act=exp>.
 6. SIMAITYTĖ, Dovilė. Jaunieji policijos rėmėjai tęsia veiklą. Iš Pajūrio naujienos [interaktyvus]. 2008, rugsėjo 26 d., priedas „Kuprinė” [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2922>.
 7. SIMAITYTĖ, Dovilė. Mažinti nusikalstamumą padės jaunieji policijos rėmėjai. Iš Pajūrio naujienos[interaktyvus]. 2007, lapkričio 30 d., priedas „Kuprinė“ [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?sid=1947&act=exp>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai