Temos

Atnaujinta 2018-10-03

Peldžių kaimas

Peldžių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Peldys daugiskaitinės formos. Kaimas priklausė Salantų parapijai. 1846 m. jame buvo 13 kiemų.

Nepriklausomybės metais Peldžiuose veikė pradžios mokykla, 1923 m. buvo 20 ūkių ir 128 gyv.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 18 žmonių.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugsėjo 9, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  3. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Senovės laikų gyvenvietė ir kaimo keistuoliai. Pajūrio naujienos, 2009, liepos 17, p. 7.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai