Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kašučių kaimas

Kašučių bajorkiemis įkurtas XVI a. Pagrindinė jo sodyba buvo Kašučių ežero pietinėje-pietvakarinėje pakrantėje, o XX a. pr. perkelta prie Akmenos upės ir Darbėnų–Kūlupėnų kelio. 1846 m. bajorkaimyje buvo 4 kiemai ir 11 gyv. Gyvenvietė turėjo savo kapines. Ankstyvosios veikė ties riba su Dubašių kaimu, Kašučių kapinyno teritorijoje.

1923 m. kaime buvo 9 ūkiai ir 103 gyv. Tais pačiais metais pradėjo veikti Kašučių pradžios mokykla. Tarpukariu kaimas buvo Darbėnų valsčiaus Kašučių seniūnijos administracinis centras. Seniūno pareigas 1932 m. ėjo Pranas Drungilas, o padėjėjo – Kazys Savickas.

Iš Kašučių kaimo yra kilęs dainininkas baritonas Kostas Šilgalis (g. 1923 m. balandžio 1 d.).

1954–1976 m. kaime buvo biblioteka, vėliau ji perkelta į Šukę. Kašučių vardu vadinosi aštuonmetė mokykla, veikusi Žiogelių kaime.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 32 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 22, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  3. NAUJOKAITIENĖ, Birutė. Šilgalis Kostas. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2008 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/silgalis_k>.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Senovės laikų gyvenvietė ir kaimo keistuoliai. Pajūrio naujienos, 2009, liepos 17, p. 7.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai