Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Genčų k. koplytėlė su keliomis skulptūrinėmis grupėmis

Genčų k, Paupio g., stovi medinio karkaso su vertikaliu apkalimu, kompaktiško tūrio, kryžminio plano koplytėlė. Pirmoji koplytėlė buvo statyta Juozo Paulausko 1912 m., dabartinę 2005 m. perstatė Algirdas Mulvinskas.

Koplytėlės š.–v., p–v. ir p.–r. fasaduose yra medinės stačiakampės viršutinėje dalyje įstiklintos durys. Stogą puošia kalvio darbo geležinis kryžius, nukaltas XX a. pirmajame ketvirtyje.

Viduje stovi kelios skulptūrinės grupės.

Nežinomo dievdirbio XIX a. pab. – XX a. pr. sukurta skulptūrinė grupė „Kristaus laidojimas“. Šią skulptūrinę grupę sudaro kelios skulptūrėlės: „Kristus karste“ (karstas 23×64 cm, Kristaus skulptūra 60x16x7 cm), „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ (60x16x10 cm, suskilusi mediena, trūksta dalies spindulių), „Šv. Marija Magdalietė“ (38x14x17 cm, nulūžusi pėdų dalis), „Šv. Jonas Evangelistas“ (58x15x9 cm), „Šv. Juozapas Arimatietis“ (56x18x8 cm), „Šv. Nikodemas“ (56x16x8 cm), „Angelas“ (26x8x6 cm, trūksta sparnų).

Kelios šiai skulptūrinei grupei nepriklausančios to paties dievdirbio XIX a. pab. – XX a. pr. drožtos medinės skulptūros: „Šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi“ (54x20x13 cm, pagrindas 3 cm aukščio), „Monstrancija“ (17×6 cm) ir Grūšlaukės k. dievdirbio Juozapo Paulausko (1860–1945) XX a. pr. drožtos skulptūros: „Švč. Mergelės Marijos Širdis“ (28x10x6 cm), „Šv. Marija Magdalietė“ (38x12x9 cm), „Nežinomas apaštalas su knyga“ (24x8x8 cm), „Šv. Jonas Evangelistas“ (23x8x6 cm), „Nežinomas šventasis“ (38x12x10 cm, pagrindo aukštis 4,5 cm), „Angelas Sargas“ (84x45x18 cm, pagrindas 7 сm aukščio, trūksta dviejų skrendančių angelų skulptūrų).

Skulptūrinė grupė „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji ir du angelai“: „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ (66x20x13 cm), „Angelas su žvake dešinėje rankoje“ (37×22 cm, pagrindas 9 cm aukščio, nulūžusi dalis dešinės rankos, trūksta žvakės), „Angelas su žvake kairėje rankoje“ (38x22x10 сm).

Skulptūrinė grupė „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji ir du angelai“, sukurta XX a. 4-ajame dešimtmetyje: „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ (66x20x13 cm), „Angelas su žvake kairėje rankoje“ (35x12x10 cm), „Angelas su žvake dešinėje rankoje“ (33 cm, ši skulptūrėlė dingo). Skulptūros perkeltos iš Genčų k. senųjų kapinių koplytėlės, statytos 1934 m.

Nežinomų dievdirbių sukurtos skulptūros: „Šv. Vincentas Paulietis“ (dingusi, buvo įvardyta kaip „Šv. Dominykas“); skulptūrinė grupė „Šv. Šeima“ (dingusi), „Šv. Juozapas“ (56 cm).

Genčų k. koplytėlė su skulptūromis 1993 m. įrašyta į Respublikos kultūros paminklų sąrašą, 2006 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 9559.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Koplytėlė su skulptūromis. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=9559>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai