Temos

Atnaujinta 2020-01-13

Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

Bažnyčia yra Laukžemės kaime, 1 km į pietryčius nuo Latvijos sienos, Šventosios kairiojo intako – Kulšies – kairiajame krante, 9 km nuo Baltijos jūros, 6 km į Šiaurės vakarus nuo Darbėnų.

Tarybų Lietuvos enciklopedija teigia, jog 1583 m. Laukžemėje minima bažnyčia. Motiejus Valančius, „Žemaičių vyskupystėje“, rašydamas apie XVII a. Žemaitijos bažnyčias, minėjo 1639 m. Laukžemėje buvus tiksliau neapibūdintą koplyčią, neturinčią jokio turto. Koplyčia, kaip priklausanti Palangos parapijai, minima 1636 m. bažnyčių sąraše, sudarytame antrojo vysk. Jurgio Tiškevičiaus vykdyto Sinodo metu. Apie 1642 m. Laukžemės savininkas dvarininkas Andriejus (kitur rašoma – Aleksandras) Radziminskis jos vietoje pastatė mūrinę bažnyčią, kuri minima 1715 m. vizitacijos aktuose. Ji, matyt, kaip ir buvusi koplyčia, aptarnavo visų pirma dvarą, kuris išlaikė kunigą.

1752 m. ji padidinta barono dvaro valdytojo Konrado fon de Korfo.

1754 m. Laukžemės savininkas ir Palangos seniūnas baronas Henrikas Mirbachas pastatė naują medinę bažnyčią, 1793 m. Lenkijos kariuomenės generolas Henrichas Mirbachas užrašė bažnyčiai namus bei duoklę pinigais ir daiktais kunigo aprūpinimui. Bažnyčia tikriausiai jau galėjo sutalpinti daugiau žmonių, kadangi Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius 1793 m. įkūrė Laukžemės parapiją.

1850 m. parapijos klebono Baltramiejaus Srebalavičiaus rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis pastatyta dabartinė medinė bažnyčia, kurią 1852 m. liepos 24 d. konsekravo vyskupas Motiejus Valančius. Parapija priklauso Palangos dekanatui.

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su apside, turi keturių kolonų frontoną. Viduje yra 3 altoriai ir įdomesnių meno bei kulto daiktų: 1873 m. antepediumas (vilna, karoliukai), 1729 m. nutapytas Marijos Škaplierinės paveikslas (aliejus, drobė). Bažnyčios apsidėje yra 1904 m. Varšuvoje pagaminti vitražai: Bėgimas į Egiptą ir šv. Jonas Evangelistas.

Greta bažnyčios stovi medinė varpinė, statyta 1864 m., perstatyta XX a. pradžioje. Joje yra 1740 m.  Jozefo Litvinovičiaus lietas varinis varpas. Žemaitiška varpinė, apkalta stačiomis lentomis, su mažais langeliais-angomis. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

2005 m. Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios kompleksas pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=23593>.
 2. JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašymas. Varniai, 2013, p. 237–238.
 3. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
 4. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 291–292.
 5. Laukžemė. Tarybų Lietuvos enciklopedija. 2 t. Vilnius: vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986, p. 492.
 6. Laukžemės dvaro sodyba. Iš Mūsų paveldas [interaktyvus]  [žiūrėta 2011 m. gruodžio 8 d.]. [Vilnius]: musupaveldas.lt, 2006. Prieiga per internetą: <http://www.musupaveldas.lt/lt/misc/object?id=20554>.
 7. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 377.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai