Temos

Sukurta 2020-08-24

Atnaujinta 2020-08-24

Vladislovas Grudzinskas (1868–1936) – visuomenės veikėjas, 1917 m. Lietuvių konferencijos dalyvis, lietuviškos spaudos bendradarbis, katalikiškų organizacijų narys, filantropas, provizorius, vaistininkas, pirmasis Kretingos šaulys, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius, Kretingos r. Garbės pilietis. Palaidotas Kretingos parapijos naujųjų kapinių V pusės centrinėje dalyje.

Vladas Grudzinskas gimė 1868 m. balandžio 1 d. Gintališkės dvare. Mokėsi Paurupės (Rucava, Latvija) progimnazijoje, Liepojos gimnazijoje. Nuo 1882 m. Rygoje dirbo vaistinėje, nuo 1885 m. – Sankt Peterburge. 1891–1908 m. Dorpato (Tartu, Estija) universitete baigė farmacijos studijas, išvyko į Sankt Peterburgą ir ten atidarė vaistinę. 1914 m. apsigyveno Kretingoje, čia taip pat atidarė vaistinę. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo miesto valdybos pirmininkas. 1917 m. Vilniaus konferencijoje atstovavo kretingiškiams. 1920 m. su kitais bendraminčiais įkūrė pirmąją Kretingoje prekybos ir pramonės bendrovę „Minija“, 1921–1923 m. vadovavo Kretingos žemės ūkio smulkaus kredito bankui. 1921 m. įstojo Lietuvos šaulių sąjungą. 1936 m. gruodžio 13 d. mirė Kretingoje.

Grudzinskų šeimos kapavietę žymi trys juodo marmuro plokštės. Ant Vladislovo Grudzinsko kapo plokštės įrašyta: „PROVIZORIUS / VLADAS GRUDZINSKAS / 1868–1936 / JONAS GRUZDINSKAS / 1912–1992“. Kapavietę juosia tvorelė iš akmens stulpelių, sujungtų metaline grandine. 2007 m. Vladislovo Grudzinsko kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 31450).

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kelias į Vasario 16-ąją. Švyturys, 1991, vasario 16.
  2. KANARSKAS, Julius. Nepriklausomybės idėjų puoselėtojas. Švyturys, 1992, vasario 15.
  3. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Iš Kretingos pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.kretingospranciskonai.lt/index3f5f.html?option=com_content&view=article&id=116:ymi-asmen-kapai&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  4. Visuomenės veikėjo Vlado Grudzinsko kapas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3BF0CBA6-3758-48FF-AE58-4105EE9E4B64>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai