Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Stendas Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės partizanams, užkastiems Žvainių durpyne, atminti

Stendas pastatytas Žvainių k., šalia senųjų žydų kapinių veikusiame durpyne. Šalia stendo, dešinėje pusėje, yra paminklinė kompozicija žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams atminti. 1946–1954 m. šioje vietoje buvo užkasta apie 40–50 Salantų apylinkėse nukautų ir nukankintų partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų kūnų.

Stende pateikta trumpa informacija ir liudininkų prisiminimai apie pokario metais savo gyvybes už Lietuvos laisvę paaukojusių partizanų žuvimo ir palaidojimo aplinkybes, žemėlapiai. Pasakojimus iliustruoja žuvusių partizanų nuotraukos, kuriose yra vienas iš Žemaičių apygardos „Kardo“ rinktinės kūrėjų, rinktinės vadas bei štabo viršininkas Kazimieras Kontrimas-Montė, Tėvas, paskutinis su ginklu rankose žuvęs Žemaičių apygardos partizanas Pranas Končius-Adomas, Salantų būrio vado pavaduotojas Augustas Baužys-Šubertas, Salantų kuopos vadas Petras Gadeikis-Girėnas, Robinzonas, Salantų būrio vadas Vytautas Zaleckas-Vaivoras, „Kardo“ rinktinės partizanas Antanas Šverys-Aukselis ir daugelis kitų. Informacija patikrinta ir suderinta su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru. Stendo korpuso dydis – 60×80 cm. Pagrindas padengtas vinilo plėvelės grafika, pritvirtintas prie keturių į žemę įkastų stulpų.

Stendas pastatytas 2014 m. vykdant projektą „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“, kurį inicijavo Rotary akademijos dalyvė, Lietuvos šaulių sąjungos narė Brigita Barkauskaitė. Jo įgyvendinimą finansavo Kretingos rajono savivaldybė. Istorinę informaciją stendams rinko Brigita Barkauskaitė, Tomas Tamošauskas, Aurimas Rapalis, Aurelija Simukaitytė, Julija Monika Senkuvienė, Artūras Macius, publikuoti rengė istorikas Audrius Cibauskas. Fotografavo Artūras Macius, maketavo Julija Monika Senkuvienė, Arvydas Gurkšnis. Stendą pastatė Aurimas Rapalis ir Arvydas Gurkšnis.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2017

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo. Klaipėda: „Eglės“ leidykla, 2016, p. 223–224. ISBN 978-609-432-100-9.
  2. SAMULIONYTĖ, Virginija. Laivės kovos – nepamirštos [interaktyvus]. Vakarų ekspresas, 2014, birželio 19 [žiūrėta 2017 m. spalio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/laisves-kovos—nepamirstos-1205070>.
  3. TOLEIKYTĖ, Julija Monika. „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“. Trimitas, 2014, Nr. 4, p. 23.
  4. URNIKIENĖ, Dovilė. Ko nesuspėjo istorikai – imasi jaunimas [interaktyvus]. Pajūrio naujienos, 2014, bal. 18, priedas „Mūsų žmonės“ [žiūrėta 2017 m. spalio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=11015>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai