Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Salantų (Žvainių) žydų senosios kapinės

Salantų miestelio žydų senosios kapinės, vadinamos Žydkapiu, yra Žvainių k., 1,68 km į p. v. nuo Salantų, 0,47 km į v. nuo kelio Salantai–Imbarė, Salanto upės kairiajame krante. Neveikiančios.

Salantuose XVIII–XX a. pr. gyveno gausi žydų bendruomenė, kurios nariai sudarė daugiau kaip pusę miestelio gyventojų. Salantiškiai žydai garsėjo kaip geri prekybininkai, pirkliai, smuklininkai, gydytojai, malūnininkai, batsiuviai. XVIII a. pab. prie Salanto upės, kiek toliau nuo miestelio, Jurgaičių (dab. Žvainių) k. žemėje žydų bendruomenei paskirtas sklypas kapinėms, kurios veikė iki 1941 m. Čia laidoti Salantų miestelio ir apylinkės žydai. Kapines juosė akmenų pylimas, XX a. 4-ajame dešimtmetyje pagrindinio (rytinio) privažiavimo pusėje pastatyta betoninė tvora.

Naciams užėmus Salantus, žydai buvo uždaryti į getą. 1941 m. birželį–liepą kapinėse buvo užkasami gete ar laisvėje mirę nacių represuoti žydai: tarp jų, iš gyvenimo pasitraukę gydytojas dr. Izaokas Perlis ir Volfas-Zivas Šindleris. 1941 m. birželio–rugpjūčio mėn. prie žydų kapinių Žvainių k., likviduodami getą, naciai nužudė 405 žmones. 1942 m. balandžio 25 d. kapinėse buvo nužudyta 4 asmenų Chaimo Kaplano šeima.

Kapinės įrengtos aukštumos pakraštyje, šlaituose, daubose ir kyšulyje. Paviršius nelygus. Kapinės stačiakampio plano, š. v. – p. r. kryptimi pailgos, 160 m ilgio, 93 m pločio, apjuostos aptvaro, kurį š., p. ir v. sudaro palaidų akmenų pylimas, r. – aukšta aklina betono siena. Teritorijos plotas – 1 ha, perimetras – 490 m. Išlikę apie dvidešimt 1881–1923 m. antkapių, kurių išsidėstymas rodo, kad anksčiau jų čia galėjo būti keli šimtai. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad XX a. 6-ajame dešimtmetyje kapinėse dar buvo daug paminklų, XX a. 7–8-uoju dešimtmečiais rusų kareiviai dalį jų panaudojo statyboms. Daug likusių paminklų užnešti žeme.

1991 m. Jakovo Bunkos ir Salantų bendruomenės iniciatyva ties įėjimu, p. r. pakraštyje įrengta anotacinė lenta: ant 95x50x11 cm dydžio postamento įtvirtinta 73x131x36 cm šlifuoto akmens plokštė, kurioje iškalta Dovydo žvaigždė, žemiau įrašai jidiš ir lietuvių kalbomis: „Senosios žydų kapinės / tebūna šventas mirusiųjų atminimas“.

P. r. kapinių dalyje tvarkingai sustatytos išlikusios akmeninės ir betoninės antkapinės stelos: plokščios, su iškaltais arba išlietais įrašais hebrajų rašmenimis jidiš ir hebrajų kalbomis. Į š. r. nuo stelų stovi J. Ambraškos sukurta medinė skulptūra, vaizduojanti seną žydą, tiesiantį į dangų rankas, ir po jo kojomis klūpančią moterį. Apačioje įrašas lietuvių kalba: „405-iems 1941 m. liepos mėn. Salantuose nužudytiems žydams“. Po užrašu – Dovydo žvaigždė.

Centre stovi 1967 m. pastatytas betoninis 42x66x41 cm dydžio paminklas čia nužudytai žydų šeimai atminti. Priekinė plokštuma nuožulni, ties jos viduriu įbetonuota šlifuoto juodo akmens lenta su iškaltu įrašu: „Fašistinio teroro aukoms 1941. VI–VII“.

Salantų . žydų senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Kultūros vertybių registro laidojimo vietų sąrašą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24234.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Salantų mstl. žydų senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=24234>
  2. Salantų senosios žydų kapinės. Iš Salantų regioninis parkas [interaktyvus]. Salantai: Salantų regioninio parko direkcija, 2011 [žiūrėta 2013 m. spalio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.salanturp.lt/index,lt,14593.html>.
  3. Salantų žydų kapinės – Salantai Jewish Cemetery. Iš Litvakų kapinių katalogas [interaktyvus]. [b. v.]: VšĮ Litvakų kapinių katalogas MACEVA, 2011–2013 [žiūrėta 2013 m. spalio 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://litvak-cemetery.info/lt/kapiniu-sarasas/details/4/72>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai