Temos

Atnaujinta 2018-12-10

Kretingos r. Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras

Mokykla-daugiafunkcis centras – vietos gyventojų traukos centras, siūlantis užimtumo ir produktyvaus laisvalaikio organizavimo formas, įvairių kompetencijų, karjeros ugdymo ir fizinio tobulėjimo, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo galimybes mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, ir vietos bendruomenei.

Kartenoje parapinė mokykla buvo įsteigta dar 1639 m., ją įkūrė Mykolas Sapiega. Ji ne kartą buvo uždaryta. Vyskupo Motiejaus Valančiaus rūpesčiu vėl atidaryta. 1897 m. karteniškiai pastatė namus valsčiaus valdybai ir mokyklai. Buvo įteigta valdinė pradžios trejų metų mokykla.

Panaikinus spaudos draudimą Lietuvoje (nuo 1904 m.) atsirado galimybė mokyti lietuvių kalbos, tačiau mokytojų, mokančių lietuviškai, nebuvo, tad ir toliau buvo mokoma rusų kalba. Tokia mokykla veikė iki Pirmojo pasaulinio karo, o karo metais buvo ir vėl uždaryta. 1915–1918 m. švietimą tvarkė vokiečių karinė vadovybė, kiekvienai apygardai buvo paskirta po keletą inspektorių. Po karo Kartenoje pradėjo veikti 4 skyrių pradinė mokykla.

1920 m. į Karteną mokytojauti atvyko jaunas mokytojas Feliksas Einas. Apie 1931 m. Kartenoje dirbo mokytojas Skerys. 1933 m. rugsėjo 1 d. Kartenos pradžios mokyklos vedėju pradėjo dirbti mokytojas Antanas Dibisteris, kuris buvo ir Kartenos šaulių būrio vadas. 1935 m. Kartenoje jau veikė 6-erių metų pradžios mokykla.

1945 m. mokytojo Antano Urbono iniciatyva laikinai Asteikių kaime įkurta Kartenos progimnazija. 1946 m. rudenį progimnazijos klasės jau buvo perkeltos į suremontuotą Kartenos valsčiaus valdybai ir mokyklai 1897 m. statytą namą. 1950 m. šalia senojo mokyklos pastato buvo pastatytas pusantro aukšto pastatas, kuriame buvo sporto salė, biblioteka, direktoriaus butas. 1955 m. birželį Kartenos mokykla į savarankišką gyvenimą išlydėjo pirmąją abiturientų laidą. 1964 m. pradėtas statyti naujas triaukštis mokyklos pastatas, ir 1966 m. mokykla įsikūrė naujame pastate. Tačiau senieji pastatai taip pat liko naudojami.

1999 m. pagrindinis mokyklos pastatas buvo renovuotas ir nuo rugsėjo 1-osios pamokos vyko atsinaujinusiose mokyklos patalpose.

2005 m. mokykloje įkurtas Viešosios interneto prieigos centras.

2011 m. Kretingos r. Savivaldybės tarybos nutarimu Kartenos vidurinėje mokykloje įkuriama ikimokyklinė vaikų grupė. Darželiui pritaikytos mokykloje esančios patalpos.

2012 m. Kretingos savivaldybės svarstymu buvo siekiama mokyklą reorganizuoti į pagrindinę. Reorganizavimas atidėtas, tačiau taupymo sumetimais buvo sujungtos 2 ir 3 klasės.

2014 m. Kartenos vidurinė mokykla įgijo mokyklos-daugiafunkcio centro statusą. Jame veikia Kartenos pagrindinė mokykla, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialas, Maltos ordinas – Kartenos jaunieji maltiečiai, Vaikų dienos centras, muzikos ir teatro studijos, Kartenos vaikų lopšelis-darželis „Papūgėlės“.

Kartenos mokyklai-daugiafunkciam centrui priklauso Kalniškių pradinio ugdymo skyrius – Kretingos r. Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro Kalniškių pradinio ugdymo skyrius (nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.)

Mokyklos vadovai: Juozas Bražiūnas (1945–1948 m.), Albinas Daugelė (1948–1949 m.), Stasė Steponavičiutė–Daukšienė (1949–1951 m.), Edvardas Kvietkauskas (1951–1952 m.), Juozas Jurkus (1952–1957 m.), Albertas Janušauskas (1957–1965 m.), Vytautas Pempė (1965–1966 m.), Juozas Lukauskas (1966–1969 m.), Jurgis Račkauskas (1969–1977 m.), Algimantas Plonis (1977–1992 m.), Jolanta Jurgutienė (1992–1993 m.), Judita Jurgilienė (1993–1999 m.), Faustas Meškuotis (1999–2002 m.), Jūratė Račkauskaitė (2002–2012 m.), Laima Mačernienė (nuo 2013 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. BUTKUVIENĖ, Bronė. Kartenos vidurinė švenčia jubiliejų. Švyturys, 1999, spal. 20, p. 3.
 2. BUTKUVIENĖ, Bronė. Tokia buvo pradžia. Švyturys, 2005, sausio 29, p. 8.
 3. DAUKANTAITĖ A.; ir VIRŠILAITĖ, R. Tiltai, [interaktyvus]. 2013, Nr. 32, sausis [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.] Prieiga per internetą:<http://www.kartena.kretinga.lm.lt/uploads/file/Tiltai’32.pdf>.
 4. JOMANTAITĖ, Diana. Kartenoje kuriamas vaikų darželis. Pajūrio naujienos, liepos 12, p. 3.
 5. Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla [interaktyvus]. Kartena: Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kartena.kretinga.lm.lt/home>.
 6. Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras [interaktyvus]. Kartena: Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras, 2014 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kartena.kretinga.lm.lt>.
 7. MENDEIKA, Aistas. Kartenos mokykla – kol kas vidurinė. Švyturys, 2012, rugs. 1, p. 3–6.
 8. PAULIKAITĖ, G. Kartenoje nieko netrūksta. Valstiečių laikraštis, 2015, rugs. 19. Priedas „Mūsų miesteliai“, p. 19.
 9. PUIŠIENĖ, Audronė. Mokyklos erdvės pritaikomos bendruomenės poreikiams. Pajūrio naujienos[interaktyvus], 2013, rugpj. 23 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=9957>.
 10. Viešieji interneto prieigos taškai [interaktyvus]. Iš Kartenos VIPT centras [žiūrėta 2013 m. lapkritis 28 d.]. Preiga per internetą:<http://www.vipt.lt/cms/app;jsessionid=1721EA1BDBD266D84A2D93F8E3995CC7?service=external/index&sp=4984>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai