Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo brolija (JauPra)

Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo (toliau – JauPra) brolija yra tradicinė religinė organizacija, kurios pagrindiniai tikslai – ugdyti  jaunimo asmeninę, pilietinę bei socialinę atsakomybę, inicijuoti menines, ekologines, kultūrines akcijas, organizuoti smurto bei priklausomybių prevenciją, padėti krizių ištiktiems žmonėms. Brolija dalijasi krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Pranciškoniškasis jaunimas priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis. Šiandien JauPra jungia apie 50 000 narių 64 pasaulio šalyse.

JauPpra yra pašaukimo kelionė, kurią keliauja 14-30 metų jaunuoliai, kartu ieškodami savo pašaukimo, tapatumo ir gyvenimo tikslų. Ši kelionė susideda iš 3 etapų: apsisprendimo, pasiruošimo Pažadui ir pašaukimo gilinimo. JauPra ugdymas vyksta trimis aspektais: žmogišku, krikščionišku ir pranciškonišku.

JauPra brolijos gyvenimo centras – kartą per savaitę švenčiamos šv. Mišios ir šlovinimo tarnystė jose.

Pranciškoniškasis jaunimas: lietuviškas trumpinys – JauPra, itališkas – GiFra, angliškas – YouFra, ispaniškas – JuFra, kroatiškas – FraMa.

Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo pradžia galima laikyti jaunuolių susibūrimą prie brolių pranciškonų, sugrįžusių į atkurtą Kretingos vienuolyną. 1995 m. buvo įkurta Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. 2006 m. liepos 8 d. Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas patvirtino savo Statutą ir išsirinko Nacionalinę tarybą. 2007 m. lapkričio 13 d. Lietuvos JauPra buvo užregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir yra valstybės pripažįstama kaip tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija.

Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalinę brolijas. Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo brolijos veikloje nuolat dalyvauja apie 150 jaunuolių iš Kretingos, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Kauno, Šiaulių ir Jonavos miestų.

Pagrindinės JauPra veiklos kryptys:

 • neformalus jaunimo ugdymas,
 • socialinė veikla,
 • kultūrinė veikla,
 • evangelizacinė veikla,
 • ekologinės akcijos,
 • tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio jaunimu,
 • darbas su vaikų grupėmis – Pranciškučiais.

2009 m. rugpjūčio 17–23 d. Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo brolija organizavo V Europos Pranciškoniškojo jaunimo kongresą „Per kankinystę į Prisikėlimą“, kuriame dalyvavo 120 delegatų iš 11 Europos šalių.

Jolanta Klietkutė,2012

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. JauPra Lietuvoje. Iš Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas [interaktyvus]  [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.jaupra.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=35:jaupra-lietuvoje&catid=19:apie-jaupra&Itemid=36>.
 2. Kas mes? Iš Lietuvos Pranciškonų pasauliečių ordinas [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ofs.lt/index.php?id=90>.
 3. MICKUTĖ, Virginija. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2011 m. sausio 25 d. [žiūrėta 2011 m. sausio 25 d.]. Asmeninis pranešimas.
 4. PAKLONSKAITĖ, Livija. Jaunimas žengia kartu dvasinio ieškojimo kelyje. Iš  „XXI amžiaus“. 2008 m. kovo 14 d., nr. 3 (100), priedas jaunimui „Žvilgsniai“. [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.] Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/zvilgsniai/20080314/1-1.html>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai